سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آهن مهمام | قیمت آهن
محاسبه وزن
کیلوگرم

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت تیرآهن

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان30506انبار تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان27425انبار تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان24375انبار تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان22325انبار تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان20275انبار تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان18225انبار تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان16190بنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان14155بنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان12125بنگاه اصفهانشاخه ایتماس بگیرید
تیرآهن 12 نرمال ذوب آهن اصفهان12125کارخانهشاخهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران16167گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایران18213گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ظفر بناب 20 سانتی متر20240ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ظفر بناب 18 سانتی متر18210ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ظفر بناب 16 سانتی متر16172ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن ظفر بناب 14 سانتی متر14125ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)کیلو گرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 18 (IPE) ناب تبریز18212ناب تبریز - تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 (IPE) ناب تبریز16170ناب تبریز - تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 (IPE) ناب تبریز14132ناب تبریز - تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیر آهن 24 سانتی متر یزد (احرامیان)24360یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تیر آهن 22 سانتی متر یزد (احرامیان)22300یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تیر آهن 20 سانتی متر یزد (احرامیان)20205یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تیر آهن 18 سانتی متر یزد (احرامیان)18215یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تیر آهن 16سانتی متر یزد (احرامیان)16180یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تیر آهن 14 سانتی متر یزد (احرامیان)14147یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تیر آهن 14 سانتی متر یزد (احرامیان)14133یزد احرامیانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)20240فولاد البرز ایرانیان (فایکو)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)16170فولاد البرز ایرانیان (فایکو)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)14144فولاد البرز ایرانیان (فایکو)کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)14130فولاد البرز ایرانیان (فایکو)کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 14 صبح پارسیان14138فریمان خراسان رضویکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 16شاهین بناب16165کارخانه بنابکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 شاهین بناب14126کارخانه بنابکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزطول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن زنبوری سایز 16 بنگاه تهران1612 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 18 بنگاه تهران1812 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 20 بنگاه تهران2012 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 22 بنگاه تهران2212 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 24 بنگاه تهران2412 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 27 بنگاه تهران2712 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 30 بنگاه تهران3012 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 14 بنگاه تهران1412 متریانبار تهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزطول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن زنبوری سایز 30 بنگاه اصفهان3012 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 27 بنگاه اصفهان2712 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 24 بنگاه اصفهان2412 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 22 بنگاه اصفهان2212 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 20 بنگاه اصفهان2012 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 18 بنگاه اصفهان1812 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 16 بنگاه اصفهان1612 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن زنبوری سایز 14 بنگاه اصفهان1412 متریبنگاه اصفهانشاخهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزطول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 100 سانتی متر10012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 90 سانتی متر9012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 80 سانتی متر8012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 70 سانتی متر7012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 65 سانتی متر6512 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 60 سانتی متر6012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 55 سانتی متر5512 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 50 سانتی متر5012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 45 سانتی متر4512 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 40 سانتی متر4012 متریبنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزطول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 100 سانتی متر100بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 90 سانتی متر90بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 80 سانتی متر80بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 70 سانتی متر70بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 65 سانتی متر65بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 60 سانتی متر60بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 55 سانتی متر55بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 50 سانتی متر50بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 45 سانتی متر45بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 40 سانتی متر40بنگاه اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزطول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 30 سانتی متر3012 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 20 سانتی متر2012 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 18 سانتی متر1812 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 16 سانتی متر1612 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 14 سانتی متر1412 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 60 سانتی متر6012 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 55 سانتی متر5512 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 50 سانتی مترپ5012 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 45 سانتی متر4512 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سنگین HEB سایز 34 سانتی متر3412 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزطول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 20 سانتی متر2012 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 18 سانتی متر1812 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن هاش سبک HEA سایز 16 سانتی متر1612 متریانبار تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

تیر آهن چیست و چه استفاده ای دارد؟

تیر آهن را میتوان مهمترین عنصر در ساخت تمامی سازه های ساختمانی و صنعتی دانست. وظیفه اصلی تیرآهن در سازه ها تحمل فشار و تنشهای حاصل از نیروی برشی ثبات سازه و تحمل بار است. تیرآهن بیشتر به شکل I و H می باشند. عموما تر آهن دارای دو بخش می باشد، بخش اصلی آن جان نام دارد و و لبه های تیرآهن را بال می نامند. امروزه با وجود پیشرفت روز افزون صنعت سازه ها در دنیا کماکان تیرآهن عضوی اصلی و جدا نشدنی در صنعت سازه های ساختمانی می باشد. استفاده زیاد از تیرآهن دلایل مختلفی دارد. تیرآهن همیشه به شکل آماده در اختیار پیمانکاران قرار داده می شود. آماده بودن تیرآهن به سازنده ها در نصب راحت و بدون دردسر کمک بسیار بالایی میکند. نصب و استفاده از تیرآهن در سازه هایی با ارتفاع بالا به دلیل آماده بودن، بسیار ساده شده است. از دیگر مزایای تیرآهن نسب به سایر پروفیل ها مانند بتن کوچک تر بودن آن است این امر باعث می شود که در مقایسه با بتن، فضای کمتری اشغال کند و این امر باعث صرف هزینه کمتر سازنده می شود. عموما تیرآهن ها توسط شرکت های تولید صنایع فولادی به شکل سفارشی تولید شده و آماده نصب می شوند. به همین دلیل است که تیرآهن صرفه اقتصادی بالا در کنار سرعت بالا در نصب را در بین سایر محصولات فولادی را در اختیار دارد.

معایب تیرآهن؟

هر متریالی مزایا و معایب خود را دارد. تیرآهن نیز از این قائده مستثنی نیست. مهمترین ضعف تیرآهن مقاومت نچندان خوب در برابر خوردگی است. با توجه به شرایط جوی تیرآهن ممکن است دچار خوردگی و کاهش اندازه و ابعاد شود. از دیگر معایب تیرآهن میتوان به ضعیف بودن در دمای زیاد اشاره کرد. افزایش دما در حدود 500 سانتی گراد می تواند خطر جدی در تعادل تیرآهن ها ایجاد کند. کارشناسان روز دنیا تیرآهن ها را در فضاهای بسیار گرم نصب نمی کنند. از سایر ضعف های تیرآهن کمانش است. با توجه به این که محصولات فولادی تمایلی به کمانش در محصولات فولادی به خصوص تیرآهن از معایب آن می باشد. همچنین جوش دادن نیز میتواند خطر جبران ناپذیری را از خود نشان دهد. بهترین روش نصب تیرآهن و به طور کل قطعات فولادی از طریق پیچ و مهره است. اگر چه اغلب تیر آهن در کشور ما به صورت جوش نصب می شود. نداشتن  مهارت کافی در جوش توسط جوشکاران به مرور زمان خسارت های قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

تیرآهن چگونه تولید می شود؟

شمشها با دمای بسیار بالای 110 درجه سانتی گراد وارد کوره می شود و در ردیف های خود قرار می گیرد. بعد از پخته شدن در کوره، روی رول قرار داده شده و به سمت رافینگ شدن می روند. در مرحله رافینگ قطر آنها کاهش پیدا می کند و طول شمشها نیز افزایش می یابد. در ادامه از طریق غلتک های اصلی  باری نورد میانی، و غلتک های افقی و غلتک های لبه دهنده عبور کرده سپس با توجه فشار وارد شده، تیرآهن شکل می گیرد.

انواع تیرآهن

تیرآهن های انواع مختلفی دارند که در ادامه انواع آنها و توضیح مختصری در اختیار شما قرار می دهیم.

تیرآهن نوع IPE

تیرآهن نوع IPE شکلی مانند حرف I انگلیسی دارد و عموما به آن تیرآهن معمولی نیز گفته می شود. نحوه تولید تیرآهن IPE همانند استانداردهای اروپا می باشد. یکسان بودن ضخامت بالهای ابتدای و انتهای از ویژگی های این نوع تیرآهن می باشد. تیرآهن های IPE در ایران قیمت تیرآهن IPE را می توان از دلایل محبوبیت آن دانست جایی که این نوع تیر آهن با توجه به تولید آنها در کشور و مهندسی آن توسط مهندسین داخل کشور قیمت تمام شده مناسبی را برای مشتری در پی دارد.

تیرآهن INP

تیرآهن INP همانند تیرآهن نوع IPE ظاهری همانند حرف I انگلیسی دارد با این تفاوت که ضخامت بال با فاصله گرفتن از جان کاهش می یابد. استانداردهای INP از کشورهای روسیه و چین گرفته شده است. قیمت تیرآهن INP در ایران نیز با توجه به تولید آن در داخل کشور میتوان آن را خوش قیمت دانست و از این رو شرکت آهن مهام با فروش تیرآهن بدون واسطه از معتبرترین شرکتهای تولید صنایع فولادی می تواند کمک بالایی به تهیه تیرآهن به شما کند. ترآهن INP همچنین از طریق واردات نیز یافت می شود. دقت داشته باشید که تیر آهن INP با توجه به شباهت بسیار زیاد آن به IPE ممکن است اشتباه شود. متخصصین ما در آهن مهام در زمینه خرید تیرآهن و سایر قطعات فلزی می توانند کمک یار شما باشند.

تیرآهن بال پهن IPB یا هاش

تیرآهن بال پهت یا هاش یکی از انواع تیرآهن ها به شمار می رود. در تیرآهن پهن (هاش) بال و جان آن برابر است. تیرآهن IPB به صورت بال پهن سنگین (HEB) و بال پهن سبک (HEA) موجود است . HEB نسبت به HEA ضخامت بیشتری دارد. علامت اختصاری این تیرآهن نیز حرف V میباشد این علامت نشان از تیرآهن سنگین می باشد. حرف L به نشان سبک بودن تیرآهن می باشد (Light).

قیمت تیرآهن

شرکتهای متعددی در زمینه تولید تیرآهن وجود دارد. شرکت آهن مهام بدون واسطه و با همکاری با معتبرترین و بهترین شرکت های تولید قطعات فولادی، خرید تیرآهن با قیمت مناسب را در اختیار شما قرار می دهد. شرکت های زیر را میتوان از جمله بهترین ها در این زمینه دانست. قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان، تیرآهن گروه ملی صنعتی ایران، تیرآهن ناب تبریز، تیرآهن ظفر بناب، تیرآهن پروفیل صنعت ماهان، تیرآهن جهان فولاد غرب، تیرآهن البرز ایرانیان (فایکو)، تیرآهن یزد (احرامیان).

اطلاعات بیشتر ...

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت تیرآهن

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
تیرآهن 18 (IPE) ناب تبریزتماس بگیرید
تیرآهن 16 (IPE) ناب تبریزتماس بگیرید
تیرآهن 14 (IPE) ناب تبریزتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
تیرآهن 14 صبح پارسیانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
تیرآهن 16شاهین بنابتماس بگیرید
تیرآهن 14 شاهین بنابتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401

تیر آهن چیست و چه استفاده ای دارد؟

تیر آهن را میتوان مهمترین عنصر در ساخت تمامی سازه های ساختمانی و صنعتی دانست. وظیفه اصلی تیرآهن در سازه ها تحمل فشار و تنشهای حاصل از نیروی برشی ثبات سازه و تحمل بار است. تیرآهن بیشتر به شکل I و H می باشند. عموما تر آهن دارای دو بخش می باشد، بخش اصلی آن جان نام دارد و و لبه های تیرآهن را بال می نامند. امروزه با وجود پیشرفت روز افزون صنعت سازه ها در دنیا کماکان تیرآهن عضوی اصلی و جدا نشدنی در صنعت سازه های ساختمانی می باشد. استفاده زیاد از تیرآهن دلایل مختلفی دارد. تیرآهن همیشه به شکل آماده در اختیار پیمانکاران قرار داده می شود. آماده بودن تیرآهن به سازنده ها در نصب راحت و بدون دردسر کمک بسیار بالایی میکند. نصب و استفاده از تیرآهن در سازه هایی با ارتفاع بالا به دلیل آماده بودن، بسیار ساده شده است. از دیگر مزایای تیرآهن نسب به سایر پروفیل ها مانند بتن کوچک تر بودن آن است این امر باعث می شود که در مقایسه با بتن، فضای کمتری اشغال کند و این امر باعث صرف هزینه کمتر سازنده می شود. عموما تیرآهن ها توسط شرکت های تولید صنایع فولادی به شکل سفارشی تولید شده و آماده نصب می شوند. به همین دلیل است که تیرآهن صرفه اقتصادی بالا در کنار سرعت بالا در نصب را در بین سایر محصولات فولادی را در اختیار دارد.

معایب تیرآهن؟

هر متریالی مزایا و معایب خود را دارد. تیرآهن نیز از این قائده مستثنی نیست. مهمترین ضعف تیرآهن مقاومت نچندان خوب در برابر خوردگی است. با توجه به شرایط جوی تیرآهن ممکن است دچار خوردگی و کاهش اندازه و ابعاد شود. از دیگر معایب تیرآهن میتوان به ضعیف بودن در دمای زیاد اشاره کرد. افزایش دما در حدود 500 سانتی گراد می تواند خطر جدی در تعادل تیرآهن ها ایجاد کند. کارشناسان روز دنیا تیرآهن ها را در فضاهای بسیار گرم نصب نمی کنند. از سایر ضعف های تیرآهن کمانش است. با توجه به این که محصولات فولادی تمایلی به کمانش در محصولات فولادی به خصوص تیرآهن از معایب آن می باشد. همچنین جوش دادن نیز میتواند خطر جبران ناپذیری را از خود نشان دهد. بهترین روش نصب تیرآهن و به طور کل قطعات فولادی از طریق پیچ و مهره است. اگر چه اغلب تیر آهن در کشور ما به صورت جوش نصب می شود. نداشتن  مهارت کافی در جوش توسط جوشکاران به مرور زمان خسارت های قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

تیرآهن چگونه تولید می شود؟

شمشها با دمای بسیار بالای 110 درجه سانتی گراد وارد کوره می شود و در ردیف های خود قرار می گیرد. بعد از پخته شدن در کوره، روی رول قرار داده شده و به سمت رافینگ شدن می روند. در مرحله رافینگ قطر آنها کاهش پیدا می کند و طول شمشها نیز افزایش می یابد. در ادامه از طریق غلتک های اصلی  باری نورد میانی، و غلتک های افقی و غلتک های لبه دهنده عبور کرده سپس با توجه فشار وارد شده، تیرآهن شکل می گیرد.

انواع تیرآهن

تیرآهن های انواع مختلفی دارند که در ادامه انواع آنها و توضیح مختصری در اختیار شما قرار می دهیم.

تیرآهن نوع IPE

تیرآهن نوع IPE شکلی مانند حرف I انگلیسی دارد و عموما به آن تیرآهن معمولی نیز گفته می شود. نحوه تولید تیرآهن IPE همانند استانداردهای اروپا می باشد. یکسان بودن ضخامت بالهای ابتدای و انتهای از ویژگی های این نوع تیرآهن می باشد. تیرآهن های IPE در ایران قیمت تیرآهن IPE را می توان از دلایل محبوبیت آن دانست جایی که این نوع تیر آهن با توجه به تولید آنها در کشور و مهندسی آن توسط مهندسین داخل کشور قیمت تمام شده مناسبی را برای مشتری در پی دارد.

تیرآهن INP

تیرآهن INP همانند تیرآهن نوع IPE ظاهری همانند حرف I انگلیسی دارد با این تفاوت که ضخامت بال با فاصله گرفتن از جان کاهش می یابد. استانداردهای INP از کشورهای روسیه و چین گرفته شده است. قیمت تیرآهن INP در ایران نیز با توجه به تولید آن در داخل کشور میتوان آن را خوش قیمت دانست و از این رو شرکت آهن مهام با فروش تیرآهن بدون واسطه از معتبرترین شرکتهای تولید صنایع فولادی می تواند کمک بالایی به تهیه تیرآهن به شما کند. ترآهن INP همچنین از طریق واردات نیز یافت می شود. دقت داشته باشید که تیر آهن INP با توجه به شباهت بسیار زیاد آن به IPE ممکن است اشتباه شود. متخصصین ما در آهن مهام در زمینه خرید تیرآهن و سایر قطعات فلزی می توانند کمک یار شما باشند.

تیرآهن بال پهن IPB یا هاش

تیرآهن بال پهت یا هاش یکی از انواع تیرآهن ها به شمار می رود. در تیرآهن پهن (هاش) بال و جان آن برابر است. تیرآهن IPB به صورت بال پهن سنگین (HEB) و بال پهن سبک (HEA) موجود است . HEB نسبت به HEA ضخامت بیشتری دارد. علامت اختصاری این تیرآهن نیز حرف V میباشد این علامت نشان از تیرآهن سنگین می باشد. حرف L به نشان سبک بودن تیرآهن می باشد (Light).

قیمت تیرآهن

شرکتهای متعددی در زمینه تولید تیرآهن وجود دارد. شرکت آهن مهام بدون واسطه و با همکاری با معتبرترین و بهترین شرکت های تولید قطعات فولادی، خرید تیرآهن با قیمت مناسب را در اختیار شما قرار می دهد. شرکت های زیر را میتوان از جمله بهترین ها در این زمینه دانست. قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان، تیرآهن گروه ملی صنعتی ایران، تیرآهن ناب تبریز، تیرآهن ظفر بناب، تیرآهن پروفیل صنعت ماهان، تیرآهن جهان فولاد غرب، تیرآهن البرز ایرانیان (فایکو)، تیرآهن یزد (احرامیان).

اطلاعات بیشتر ...