سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

محاسبه وزن
کیلوگرم

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
26,200 تومان
9 بهمن 1401
30
506
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
22 دی 1401
20
270
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
20 دی 1401
22
325
انبار مشهد
شاخه
24,400 تومان
9 بهمن 1401
18
225
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
22 دی 1401
12
125
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
20 دی 1401
24
375
انبار مشهد
شاخه
25,200 تومان
9 بهمن 1401
16
190
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
21 دی 1401
12
125
بنگاه اصفهان
شاخه
تماس بگیرید
20 دی 1401
27
425
انبار مشهد
شاخه
25,700 تومان
9 بهمن 1401
14
155
کارخانه
شاخه
25,700 تومان
9 بهمن 1401
14
155
بنگاه اصفهان
شاخه
تماس بگیرید
20 دی 1401
30
506
انبار مشهد
شاخه
25,600 تومان
9 بهمن 1401
27
425
کارخانه
شاخه
25,200 تومان
9 بهمن 1401
16
190
بنگاه اصفهان
شاخه
23,600 تومان
9 بهمن 1401
20
275
کارخانه
شاخه
24,400 تومان
9 بهمن 1401
18
225
انبار تهران
شاخه
تماس بگیرید
22 دی 1401
22
325
کارخانه
شاخه
23,600 تومان
9 بهمن 1401
20
275
انبار تهران
شاخه
24,600 تومان
9 بهمن 1401
24
375
کارخانه
شاخه
تماس بگیرید
21 دی 1401
22
325
انبار تهران
شاخه

قیمت تیرآهن IPE گروه صنعتی فولاد ایران​


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
21,350 تومان
9 بهمن 1401
14
130
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
کیلوگرم
21,350 تومان
9 بهمن 1401
16
167
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
کیلوگرم
21,350 تومان
9 بهمن 1401
18
213
گروه ملی صنعتی فولاد ایران
کیلوگرم

قیمت تیرآهن IPE ظفر بناب​


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
22,050 تومان
11 بهمن 1401
14
125
ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)
کیلوگرم
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
16
172
بناب (آذربایجان شرقی)
کیلوگرم
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
18
210
ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)
کیلوگرم
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
20
240
بناب (آذربایجان شرقی)
کیلوگرم

قیمت تیرآهن IPE ناب تبریز


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
22 دی 1401
14
132
ناب تبریز - تبریز
کیلوگرم
تماس بگیرید
22 دی 1401
16
170
ناب تبریز - تبریز
کیلوگرم
تماس بگیرید
22 دی 1401
18
212
ناب تبریز - تبریز
کیلوگرم

قیمت تیرآهن IPE یزد ( احرامیان )


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
22 دی 1401
14
133
یزد احرامیان
کیلوگرم
تماس بگیرید
22 دی 1401
14
147
یزد احرامیان
کیلوگرم
22,550 تومان
9 بهمن 1401
16
180
یزد احرامیان
کیلوگرم
23,750 تومان
9 بهمن 1401
18
215
یزد احرامیان
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 دی 1401
20
205
یزد احرامیان
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 دی 1401
22
300
یزد احرامیان
کیلوگرم
24,450 تومان
9 بهمن 1401
24
360
یزد احرامیان
کیلوگرم

قیمت تیرآهن IPE فولاد البرز ایرانیان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
1 بهمن 1401
14
130
فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
کیلوگرم
تماس بگیرید
1 بهمن 1401
14
144
فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
کیلوگرم
22,150 تومان
9 بهمن 1401
16
170
فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
کیلوگرم
تماس بگیرید
1 بهمن 1401
20
240
فولاد البرز ایرانیان (فایکو)
کیلوگرم

قیمت تیرآهن IPE صبح پارسیان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
22 دی 1401
14
138
فریمان خراسان رضوی
کیلوگرم

قیمت تیرآهن IPE شاهین بناب


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزوزن (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
14
126
کارخانه بناب
کیلوگرم
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
16
165
کارخانه بناب
کیلوگرم

قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه تهران


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
14
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
16
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
18
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
20
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
22
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
24
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
27
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
30
12 متری
انبار تهران

قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه اصفهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
4,120,000 تومان
9 بهمن 1401
14
12 متری
بنگاه اصفهان
4,920,000 تومان
9 بهمن 1401
16
12 متری
بنگاه اصفهان
5,720,000 تومان
9 بهمن 1401
18
12 متری
بنگاه اصفهان
6,620,000 تومان
9 بهمن 1401
20
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
22
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
24
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
27
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
30
12 متری
بنگاه اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سبک بنگاه اصفهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
12
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
45
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
24 دی 1401
10
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
50
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
12
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
55
12 متری
بنگاه اصفهان
26,000 تومان
22 دی 1401
14
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
60
12 متری
بنگاه اصفهان
33,500 تومان
22 دی 1401
16
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
65
12 متری
بنگاه اصفهان
27,500 تومان
22 دی 1401
18
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
70
12 متری
بنگاه اصفهان
26,000 تومان
22 دی 1401
20
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
80
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
22
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
90
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
24
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
100
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
26
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
28
12 متری
بنگاه اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سبک بنگاه تهران


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
29,100 تومان
22 دی 1401
16
12 متری
انبار تهران
35,100 تومان
22 دی 1401
18
12 متری
انبار تهران
25,100 تومان
22 دی 1401
20
12 متری
انبار تهران

قیمت تیرآهن هاش سنگین بنگاه اصفهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
12
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
55
12 متری
بنگاه اصفهان
27,100 تومان
9 بهمن 1401
14
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
60
12 متری
بنگاه اصفهان
25,100 تومان
9 بهمن 1401
16
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
65
12 متری
بنگاه اصفهان
24,600 تومان
9 بهمن 1401
18
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
70
12 متری
بنگاه اصفهان
34,100 تومان
9 بهمن 1401
20
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
80
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
22
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
90
12 متری
بنگاه اصفهان
67,100 تومان
9 بهمن 1401
24
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
100
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
26
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
28
12 متری
بنگاه اصفهان
65,100 تومان
9 بهمن 1401
30
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
32
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
34
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
36
12 متری
بنگاه اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سنگین بنگاه تهران


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
23,600 تومان
9 بهمن 1401
18
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
50
12 متری
انبار تهران
25,100 تومان
9 بهمن 1401
14
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
55
12 متری
انبار تهران
35,100 تومان
9 بهمن 1401
20
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
60
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
40
12 متری
انبار تهران
24,100 تومان
9 بهمن 1401
14
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
36
12 متری
انبار تهران
23,100 تومان
9 بهمن 1401
16
12 متری
انبار تهران
60,100 تومان
9 بهمن 1401
10
12 متری
انبار تهران
23,100 تومان
9 بهمن 1401
18
12 متری
انبار تهران
60,100 تومان
9 بهمن 1401
12
12 متری
انبار تهران
32,100 تومان
9 بهمن 1401
20
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
28
12 متری
انبار تهران
65,100 تومان
9 بهمن 1401
30
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
22
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
26
12 متری
انبار تهران
23,600 تومان
9 بهمن 1401
16
12 متری
انبار تهران
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
24
12 متری
انبار تهران

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن: تیرهای آهنی از مهمترین مصالح ساختمانی هستند که علاوه بر ساختمان سازی، در صنایع مختلف نیز به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. ساخت و توسعه سازه ها و اسکلت های فلزی یکی از صدها موردی است که در آن از نمونه های مختلف تیرآهن، با استانداردهای متفاوت استفاده می شود. بکارگیری این تولیدات به صورت واردات و تولید داخلی در ایران به اوایل دهه بیست تا تاسیس کارخانجات صنایع فولادی مانند ذوب آهن اصفهان در دهه چهل شمسی باز می گردد.

کشور ما در دهه های گذشته با بکارگیری طرح ها مختلف توسعه صنعتی، رشد قابل قبولی در میزان ظرفیت تولید تیرآهن ها و قطعات فولادی دیگر داشته است. قیمت تیرآهن بسته به استانداردهای تولید و میزان عرضه و تقاضایی که در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد، به صورت روزانه در نوسان می باشد. اطلاع از قیمت روز تیرآهن و مولفه های موثر در آن یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در زمان خرید تیرآهن در استانداردها و انواع مختلف مورد توجه قرار بگیرد. گروه های آلیاژی مورد استفاده در تولید این مقاطع، همچنین ماشین آلات و روش هایی که در ساخت تیرآهن مورد کاربری واقع می شوند، در کارخانجات شرکت های تولید کننده، متفاوت بوده و همین امر موجب ایجاد طیف وسیعی از سطوح کیفی در محصولات قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی می شود. در ادامه این مطلب قصد داریم به شناخت انواع تیرآهن، نوع کاربری و همچنین ویژگی های مختلف هر استاندارد به صورت جداگانه بپردازیم.

تیرآهن چیست؟

تیرآهن ها دسته ای از پروفیل های صلب (توپر)، فولادی هستند که برای ایجاد مقاومت فشاری و یکپارچگی سازه در تقسیم نیروی ناشی از وزن، حرکت و ارتعاش، در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاطع در همه انواع از سه قسمت تشکیل می شوند که این قسمت ها عبارتند از دو تیغه کناری به نام بال و یک تیغه میانی که متصل کننده بال ها در نمای عرضی به یکدیگر است. به تیغه متصل کننده بالها به یکدیگر جان گفته می شود. سایزبندی انواع تیرآهن به صورت یک استاندارد جهانی با اندازه گیری عرض بال در این قطعات انجام می گیرد.

این کار به این دلیل است، که مهمترین پارامتر در اتصال این تولیدات به یکدیگر همان اندازه عرض جان می باشد. استانداردهای مختلفی که برای تولید و بکارگیری انواع تیرآهن تنظیم و معرفی شده اند در نهادهای علمی بین المللی و موسسات استاندارد کشورهای پیشرو در زمینه تولید فولاد گردآوری شده اند. کشورهای آلمان، آمریکا، روسیه و چین از بزرگترین تولید کنندگان تیرآهن در سطح جهان هستند، که کارخانجات وسیع و خطوط تولید پیشرفته ای در صنایع فولاد خود دارند.

همانطور که بیان شد کشور ما نیز با بهره گیری از دانشمندان علم متالوژی و صنعتگران زبده یکی از قطب های تولید تیرآهن و دیگر مقاطع فولادی در سطح منطقه خاورمیانه است. جالب است بدانید محصولات فولادی ایران به صورت با واسطه و بدون واسطه در بیش از 35 کشور جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته و صنایع فولادی ما یکی از مهمترین منابع درآمدهای غیرنفتی در کشور ما می باشد.

انواع تیرآهن

استانداردهای مختلفی در تولید تیرآهن ها برای انتخاب گریدهای آلیاژی و همچنین روش تولید وجود دارد. اصلی ترین انواع تیرآهن که در بازارهای مختلف جهان از جمله بازار آهن ایران مورد معامله قرار می گیرند در چهار استاندارد اصلی به نام های IPE، INP، IPB و CPE تولید می گردد. نام و نشان های تجاری دسته بندی دیگری هستند که جزء عوامل تاثیرگذار بر قیمت تیرآهن در نمونه های مختلف بوده و شناخت آنها برای انجام مقایسه در نمونه های مختلف این تولیدات از نظر کیفیت و قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد. انواع IPB و INP از جمله استانداردهای رایج و پر استفاده در کشورهای اروپایی از جمله آلمان هستند.

این نوع تیرهای آهنی در کشور ما نیز به صورت متداول مورد استفاده پیمانکاران، مهندسان و طراحان ساختمان قرار می گیرد. استاندارد های IPB و CPE که نام دیگر آنها به ترتیب، تیرآهن هاش و تیرآهن لانه زنبوری است، دو دسته از انواع تیرآهن هستند که بیشترین کاربری از این نمونه ها در کشورهای چین و روسیه است.

این دو نوع از انواع مختلف تیرآهن در کارخانجات صنایع فولاد کشور ما نیز تولید می شوند، ولی بخشی از نیازهای داخلی ما به این دو استاندارد، با نمونه های وارداتی از کشورهای چین و ژاپن پوشش داده می شود. گروه های آلیاژی، سایز و اندازه های مختلف و همچنین برندهایی که در نمونه های مختلف این تولیدات وجود دارد به این تقسیم بندی اضافه شده و تنوع زیادی را در بازارهای آهن جهان ایجاد کرده اند. در ادامه به برخی ویژگی های نمونه های عنوان شده خواهیم پرداخت. همچنین تیرآهن ها به سایز های مختلف نیز تقسیم بندی می شوند از این موارد می توان به تیرآهن 22، تیرآهن 18، تیرآهن 24 و تیرآهن 36 اشاره کرده که کاربرد فراوان تری در صنایع دارند.

تیرآهن IPE

یکی از انواع پرکاربرد در ایران، که حتما تا کنون در ساخت و سازهای سطح شهر مشاهده کرده اید، تیرآهن IPE مخفف I Profile Eroeenne می باشد. این استاندارد به دلیل اندازه، وزن و قیمت مناسب در بسیاری از پروژه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان ضخامت بال ها در سایزهای مختلف این استاندارد مساوی بوده و زاویه اتصال بال ها به تیغه میانی و یا همان جان 90 درجه می باشد. این نوع تیرآهن به همراه استاندارد INP در گروه تیرهای بال کوتاه و یا I شکل قرار می گیرد. گروه های آلیاژی مورد استفاده در تولید تیرآهن IPE متفاوت می باشد.

استاندارد ST در گریدهای 37، 44 و 52 یکی از رایج ترین گروه هایی است که در ساخت این محصول مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربری های مختلف ساختمانی که برای این تولیدات تعریف شده است می توان به ساخت خرپا و نعل درگاه، استفاده به عنوان تیرهای اصلی و ستون در سازه های مختلف و همچنین از تیرهای فرعی در سازه های سنگین، اشاره نمود. در برخی سازه های فولادی فوق سنگین از تیرهای IPE و INP برای تقویت اتصالات اصلی در محورهای جانبی استفاده می شود.

تیرآهن INP

این گروه دسته ای از انواع تیرهای آهنی هستند که کاربری آنها به نمونه های استاندارد IPE بسیار شبیه است. یکی از اصلی ترین تفاوت هایی که استاندارد INP را از نوع IPE متمایز می کند، علاوه بر شکل ظاهری بال ها، متغیر بودن ضخامت آنها در سایزهای مختلف می باشد. شکل ظاهری بال تیرآهن INP از داخل دارای انحنا بوده و همین امر موجب برخی تمایزات جزئی با استاندارد IPE، در کاربری این مقاطع برای ساختمان سازی و صنعت شده است.

سهولت در اتصال، قیمت مناسب، استحکام، بالا رفتن سرعت انجام پروژه و قابلیت بکارگیری در ارتفاع، از مزایای متعدد هستند که در استفاده از تیرآهن استاندارد INP وجود دارد. سازه هایی که در ساخت آنها از تیرهای INP استفاده می شود، در صورت نیاز امکان توسعه دارند. مقدار مقاومت کششی، تنش جاری و مقاومت فشاری از جمله پارامترهایی هستند که تیرهای استاندارد INP در آنها از میانگین مطلوبی برخوردار می باشد. سایز بندی این تولیدات بر اساس بندهای مختلف استاندارد EN 10365 و میزان مقاومت تعریف شده در گریدهای زیرمجموعه این دسته مطابق با استاندارد EN 10024: 1995، اندازه گیری می شود.

تیرآهن هاش (IPB)

تیرآهن هاش استانداردی است که به لحاظ مشخصات فنی و شکل ظاهری با دو نمونه قبل متفاوت است. شکل ظاهری این دسته از تیرهای آهنی در نمای عرضی مانند حرف H بوده و همین امر موجب نامگذاری این مقاطع به تیرآهن هاش شده است. اندازه بال ها در سایزهای مختلف این محصول برابر با اندازه جان می باشد و همین ساختار منحصر به فرد مقاومت بالایی را به این محصول بخشیده است. گفتنی است همه تیرآهن ها با استانداردهای مختلف به دو دسته سنگین و سبک تقسیم می شوند. این ویژگی در کنار نام آنها بر روی محصول درج می شود. علامت اختصاری تیرهایی که از میانگین وزنی این محصولات وزن کمتری دارند L، و در طرف مقابل نشان اختصاری تیرهای سنگین تر از میانگین وزنی حرف V است.

این دسته بندی در تیرهای IPB به دلایل مختلف اهمیت بالایی دارد. استاندارد IPB به گریدهای HEA، HEB و HEM تقسیم می شود. تیرآهن IPB که با نام تیرهای بال پهن نیز شناخته می شوند، دارای استحکام بالا و همچنین توانایی دریافت و خنثی سازی تنش های یکباره و ناگهانی به سازه هستند. ساخت یکدست، کاهش ضریب خطا در کاربری و میزان مقاومت بالا از جمله مزایای استفاده از تیرآهن هاش می باشد. اما باید دانست که استفاده از این مقاطع معایبی نیز به همراه دارند. از جمله سختی های بکارگیری تیرآهن IPB هزینه سنگین جوشکاری و اتصالات این مقاطع است. ضمن این که به دلیل بزرگی سطوح مختلفی که در این تولیدات وجود دارد، هزینه مواد ضد زنگ برای جلوگیری از پوسیدگی در آنها بسیار بیشتر از نمونه های دیگر تیرآهن است.

تیرآهن زنبوری ( لانه زنبوری یا CPE)

استاندارد دیگری که در تولید انواع تیرآهن وجود دارد CPE است که به محصولات تولید شده طبق این استاندارد، تیرهای لانه زنبوری گفته می شود. علت این نامگذاری این است که تیغه میانی موجود در این تیرها یا همان جان، دارای حفره های شش ضلعی و یا دایره ای است که ساختاری مانند لانه زنبور به آن بخشیده است. با وجود این حفره ها در ساختار تیرآهن لانه زنبوری، وزن آنها نسبت به سایزهای مشابه در استانداردهای دیگر بسیار کمتر می باشد. همین امر موجب شده است که استفاده از تیرهای CPE در ارتفاعات یکی از گزینه های کاهش وزن مقاطع بالایی سازه و اسکلت های فلزی باشد.

ساخت تونل، پل و دیگر سازه های عمرانی از جمله کاربری هایی است که میتوان برای تیرآهن لانه زنبوری معرفی کرد. یکی از مزایای دیگر این مقاطع برخورداری از ساختار مستحکم همزمان با وزن پایین است. همانطور که میدانید وزن مقاطع فولادی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در قیمت این تولیدات است؛ به همین جهت میتوان تیرهای لانه زنبوری را در دسته تیرآهن های مقرون به صرفه از جهت اقتصادی قرار داد.

خرید تیرآهن

همانطور که بیان شد، کشور ما یکی از اصلی ترین قطب های صنعتی منطقه خاورمیانه است که در زمینه تولید مقاطع فولادی از جمله تیرآهن ها در سایز و انواع مختلف نیز فعالیت دارد. شرکت های بزرگ دولتی و مجموعه های مختلف کوچکتری در سراسر ایران به ساخت و عرضه تیرآهن پرداخته اند. شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان یکی از مراکز صنعتی مهمی است که در سالیان گذشته سهم بزرگی در تامین نیازهای داخلی و صادرات مقاطع فولادی به کشورهای دیگر داشته است. مجتمع فولاد خراسان (تیرآهن انبار مشهد)، مجتمع فولاد بناب (تیراهن انبار بناب)، کارخانجات شرکت فایکو در استان مازندران و شرکت احرامیان در یزد و تیرآهن اصفهان از جمله مجموعه های معتبر در صنایع فولاد هستند که تولید تیرآهن های استاندارد IPE، INP، IPB و CPE را با استفاده از خطوط مجهز به تکنولوژی روز و کادر مجرب، انجام می دهند. هموطنان عزیز برای کسب مشاوره و اطلاعات در زمینه قیمت روز تیرآهن، نحوه سفارش و خرید این مقاطع می توانند با همکاران متخصص ما در وب سایت آهن مهام تماس حاصل فرمایند.

اطلاعات بیشتر ...