سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

محاسبه وزن
کیلوگرم

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سبک اصفهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
9 بهمن 1401
12
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
45
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
24 دی 1401
10
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
50
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
12
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
55
12 متری
بنگاه اصفهان
26,000 تومان
22 دی 1401
14
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
60
12 متری
بنگاه اصفهان
33,500 تومان
22 دی 1401
16
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
65
12 متری
بنگاه اصفهان
27,500 تومان
22 دی 1401
18
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
70
12 متری
بنگاه اصفهان
26,000 تومان
22 دی 1401
20
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
80
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
22
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
90
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
24
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
100
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
26
12 متری
بنگاه اصفهان
تماس بگیرید
22 دی 1401
28
12 متری
بنگاه اصفهان

قیمت تیرآهن هاش سبک تهران


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایزطول شاخهمحل تحویلمشاهده
29,100 تومان
22 دی 1401
16
12 متری
انبار تهران
35,100 تومان
22 دی 1401
18
12 متری
انبار تهران
25,100 تومان
22 دی 1401
20
12 متری
انبار تهران