سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آهن مهمام | قیمت آهن

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت لوله

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلقیمتعملیات
لوله مبلی 18 خاور صنعت181.256 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 20 خاور صنعت201.256 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 16 خاور صنعت161.256 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 10 خاور صنعت101.256 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 13 خاور صنعت131.256 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 20 خاور صنعت2016 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 18 خاور صنعت1816 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 16 خاور صنعت1616 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 13 خاور صنعت1316 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 10 خاور صنعت1016 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 20 خاور صنعت200.96 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 18 خاور صنعت180.96 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 16 خاور صنعت160.96 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 13 خاور صنعت130.96 متریتهرانتماس بگیرید
لوله مبلی 10 خاور صنعت100.96 متریتهرانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله صنعتی 2″ بهفلز2"36 متریاصفهان27.5تماس بگیرید
لوله صنعتی 1/1.2″ بهفلز1/1.2"36 متریاصفهان21تماس بگیرید
لوله صنعتی 2″ بهفلز2"2.56 متریاصفهان22تماس بگیرید
لوله صنعتی 1/1.2″ بهفلز1/1.2"2.56 متریاصفهان17.5تماس بگیرید
لوله صنعتی 1″ بهفلز"12.56 متریاصفهان12تماس بگیرید
لوله صنعتی 2″ بهفلز2"26 متریاصفهان18تماس بگیرید
لوله صنعتی 1/1.2″ بهفلز1/1.2"26 متریاصفهان14تماس بگیرید
لوله صنعتی 1/1.4″ بهفلز1/1.4"26 متریاصفهان11.7تماس بگیرید
لوله صنعتی 1″ بهفلز"126 متریاصفهان10تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ نیکان1/1.2"2.56 متریاصفهان17.5تماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ نیکان1/1.2"26 متریاصفهان14تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ فولادگران ابتکار نوین1/1.2"2.56 متریاصفهان17.5تماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ فولادگران ابتکار نوین1/1.2"26 متریاصفهان14تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ صدرا پروفیل تهران1/1.2"2.56 متریتهران17.5تماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ صدرا پروفیل تهران1/1.2"26 متریتهران14تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ پروفیل یزد1/1.2"2.56 مترییزد17.5تماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ پروفیل یزد1/1.2"26 مترییزد14تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ زرین برش1/1.2"2.56 متریاصفهان17.5تماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ زرین برش1/1.2"26 متریاصفهان14تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ بهفلز سپاهان1/1.2"2.56 متریاصفهان17.5تماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ بهفلز سپاهان1/1.2"26 متریاصفهان14تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)قطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله گالوانیزه 1″33.4"126 متریاصفهان10.7تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3.4″26.73.4"2.56 متریاصفهان10.3تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3.4″26.73.4"26 متریاصفهان8.6تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.2″21.31.2"2.56 متریاصفهان8.2تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.2″21.31.2"26 متریاصفهان6.9تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2″60.32"2.56 متریاصفهان23.1تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2″60.32"26 متریاصفهان18.9تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1/1.2″48.31/1.2"2.56 متریاصفهان18.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1/1.2″48.31/1.2"26 متریاصفهان15.2تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1/1.4″42.21/1.4"2.56 متریاصفهان16.3تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 11.4″42.21/1.4"26 متریاصفهان13.4تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1″33.4"12.56 متریاصفهان12.9تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله جداره چاه 141486 متریاصفهان411تماس بگیرید
لوله جداره چاه 141466 متریاصفهان310تماس بگیرید
لوله جداره چاه 121286 متریاصفهان374تماس بگیرید
لوله جداره چاه 121266 متریاصفهان282تماس بگیرید
لوله جداره چاه 101066 متریاصفهان237تماس بگیرید
لوله جداره چاه 8866 متریاصفهان190تماس بگیرید
لوله جداره چاه 6666 متریاصفهان144تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)تعداد شاخه در هر بستهضخامت (mm)محل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله گازی 1″ API تو کار"1613.3اصفهان15.5تماس بگیرید
لوله گازی توکار 2″ کارخانه سپاهان2"373.9اصفهان34تماس بگیرید
لوله گازی توکار 1/1.2″ کارخانه سپاهان1/1.2"613.7اصفهان25تماس بگیرید
لوله گازی توکار 1.1/4″ کارخانه سپاهان1.1/4613.6اصفهان19/900تماس بگیرید
لوله گازی توکار 1″ کارخانه سپاهان"1613.4اصفهان15/200تماس بگیرید
لوله گازی توکار 3.4″ کارخانه سپاهان3.4"1272.9اصفهان10/800تماس بگیرید
لوله گازی توکار 1.2″ کارخانه سپاهان1.2"1692.8اصفهان8/800تماس بگیرید
لوله گازی روکار 2″ کارخانه سپاهان2"373اصفهان34تماس بگیرید
لوله گازی روکار 1/1.2″ کارخانه سپاهان1/1.2"613اصفهان22/000تماس بگیرید
لوله گازی روکار 1/1.4″ کارخانه سپاهان1/1.4"613اصفهان18/700تماس بگیرید
لوله گازی روکار 1″ کارخانه سپاهان"1613اصفهان14/500تماس بگیرید
لوله گازی روکار 3.4″ کارخانه سپاهان3.4"1272.5اصفهان9/800تماس بگیرید
لوله گازی روکار 1.2″ کارخانه سپاهان1.2"1692.5اصفهان7/800تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)قیمتعملیات
لوله مانیسمان چین رده 804"8/566 متریتهران130تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 803"7/626 متریتهران91تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 802/1.2"7.016 متریتهران68تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 801/1.2"5/546 متریتهران44تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 801/1.2"5/086 متریتهران32تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 801/1.4"4/856 متریتهران26تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 80"14/556 متریتهران19تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 803.4"3/736 متریتهران13تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 801.2"3/736 متریتهران9تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 404"6/026 متریتهران93تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 403"5/496 متریتهران64تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 402/1.2"5/166 متریتهران47تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 402"3/916 متریتهران31تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 401/1.2"3.686 متریتهران22تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 401/1.4"3.566 متریتهران18تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 40"13/386 متریتهران14تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 403.4"2/876 متریتهران10تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 401.2"2/776 متریتهران7/5تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلقیمتعملیات
لوله اسپیرال 22 اینچ ضخامت 1222121972.1512کارخانهتماس بگیرید
لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 1224122152.0812کارخانهتماس بگیرید
لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 1426142716.5612کارخانهتماس بگیرید
لوله اسپیرال 18 اینچ ضخامت 1018101343.512کارخانهتماس بگیرید
لوله اسپیرال 30 اینچ ضخامت 1530153360.4212کارخانهتماس بگیرید

لوله‌های فولادی

لوله‌های استوانه‌ای هستند که از فولاد ساخته شده‌اند و در ساخت و زیر ساخت‌ها ساختمانی و شهری کاربردهای زیادی دارند. لوله های فولادی پرمصرف ترین محصول تولید شده در صنعت فولاد می باشد. کاربرد اصلی لوله های فولادی در حمل و نقل مایع یا گاز زیرزمینی از جمله نفت، گاز و آب است. با این حال، لوله‌هایی با اندازه‌های مختلف در طول ساخت و ساز استفاده می‌شوند. کاربرد بیشتر لوله های فولادی در ساخت و ساز برای سیستم های گرمایش استفاده می شود. سازه ها را می توان با استفاده از لوله های فولادی با اندازه های مختلف، مانند نرده ها، قفسه های دوچرخه، یا بولاردهای لوله تولید و اجرا کرد.

تاریخچه اولیه لوله های فولادی
ولیام مرداک پیشگام لوله های فولادی است. در سال 1815، ویلیام لوله هایی که از لوله های مانند لوله های اسلحه ها استفاده و از به هم متصل کردن آنها برای سیستم سوزاندن لامپ زغال سنگ استفاده کرد. مرداک از سیستم لوله کشی نوآورانه خود برای انتقال گاز زغال سنگ به لامپ های خیابان های لندن استفاده کرد. از دهه 1800، گام‌های بزرگی در فناوری لوله‌های فولادی برداشته شده است، از جمله بهبود روش‌های ساخت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای استفاده از آنها، و ایجاد مقررات و استانداردهایی که بر صدور گواهینامه آنها حاکم است.

لوله ها چگونه تولید می شوند؟
از ذوب مواد خام گرفته تا قالب گیری یا جوشکاری، این مصالح ساختمانی در همه جا از طریق دو فرآیند اصلی ایجاد می شود:
1- تولید به روش بدون درز
2- تولید به روش درز دار
هر دو فرآیند باید با ساخت فولاد با کیفیت خوب شروع شوند. فولاد خام توسط کارخانه های ریخته گری از طریق فرآیند ذوب مواد خام در یک کوره تولید می شود. برای درست کردن این ترکیب، ممکن است عناصری به فلز مذاب اضافه شود و ناخالصی ها از این طریق حذف شوند. فولاد مذاب حاصل در قالب ریخته می شود تا شمش تولید و یا به دستگاه ریخته گری پیوسته منتقل می شود تا اسلب، بیلت شکل بگیرد

اسلب فولادی و اسکلت فولادی در تولید لوله:
اسکلت فولادی از دال هایی ساخته می شود که تا دمای 2200 درجه فارنهایت گرم می شوند. گرما باعث ایجاد رسوب روی سطح می شود که باید از طریق رسوب شکن و تمیز کردن فشار بالا آن را جدا کرد. پس از تمیز کردن، دال فولادی به صورت گرم به صورت نوارهای باریک و نازک فولادی به نام اسکلپ نورد می شود. اسکلپ با اسید سولفوریک ترشی (تمیز کردن سطح) می شود، با آب شسته می شود و به عنوان ماده خام برای لوله سازی وارد غلتم های بزرگ می شوند. عرض اسکلپ تعیین کننده قطر لوله قابل ساخت است.

تولید از طریق دستگاه نورد:
در این روش بیلت فولادی را در دمای بسیار بالا در کوره قرار میدهند، با کمک دستگاه پیرسینگ (سوراخ کن)، سوراخ مرکز لوله حفظ می شود. همچنین قطر بیرونی سوراخ همان قطر نهایی داخل لوله است.

تولید از طریق لوله آهنگری:
در فرآیند تولید لوله فورج، یک شمش گرم شده در قالب آهنگری که قطر آن کمی بزرگتر از لوله تمام شده است، قرار می گیرد. برای ایجاد آهنگری استوانه‌ای از پرس هیدرولیک چکش آهنگری با قطر داخلی منطبق استفاده می شود. هنگامی که این آهنگری انجام شد، لوله برای رسیدن به بعد نهایی ماشین کاری می شود. فرآیند ساخت لوله آهنگری برای تولید لوله های بدون درز با قطر بزرگ که با روش های سنتی قابل تولید نیستند استفاده می شود. لوله های فورج شده معمولا برای هدر بخار استفاده می شود.

انواع لوله ها:

لوله همانند سایر قطعات فولادی، لوله ها نیز انواع مختلفی دارند. لوله های گازی، لوله های مسی، لوله های اسپیرال، لوله مانیسمان، لوله داربست، لوله لنس، لوله گوشت دار، لوله مبلی، لوله آتشخوار، لوله API، لوله جدارچاه، لوله صنعتی، لوله گالوانیزه، لوله استنلس استیل، لوله بدون درز مانیسمان. لوله های درز دار. بدلیل تعداد بالا و تنوع لوله ها در ادامه با یکی از این لوله ها را برای شما شرح می دهیم برای مشاده و اطلاعات کامل میتوانید به مقاله مرتبط هر لوله مراجعه کنید.

لوله های فولادی بدون درز (مانیسمان):
لوله فولادی بدون درز دارای بخش توخالی است که تعداد زیادی از آنها برای انتقال سیال مانند نفت خام، گاز طبیعی، گاز زغال سنگ، آب و برخی مواد جامد و غیره استفاده می شود. در مقایسه با فولاد گرد جامد، زمانی که مقاومت پیچشی یکسان است. وزن لوله فولادی بدون درز نسبتاً سبک است، بنابراین نوعی فولاد مقرون به صرفه است که به طور گسترده در ساخت کالاهای لوله ای نفتی و قطعات مکانیکی استفاده می شود.

کاربرد لوله های فولادی بدلیل مقاومت بالا در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. از جمله صنایع ساختمان سازی، ساخت پل، صنایع کشاورزی، مراکز تفریحی، تجهیزات پزشکی، خودروسازی و …
قیمت لوله های فولادی
قیمت لوله فولادی با توجه به شرکت های تولید کننده و تنوع و کیفیت آنها میتواند متفاوت باشد. شرکت آهن مهام مفتخر است که تمامی لوله های شرکت های تولید کننده معتبر ایران را برای مشتریان با قیمت مناسب ارائه میکند. قیمت لوله مبلی خاور صنعت، بهفلز، قیمت لوله داربستی فولاد پروفیل مشهد، لوله گازی روکار کارخانه سپاهان و سایر شرکت ها را می توانید در آهن مهام مشاهده و استعلام قیمت کنید.

اطلاعات بیشتر ...

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت لوله

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ نیکانتماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ نیکانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
لوله داربستی 1/1.2″ زرین برشتماس بگیرید
لوله داربستی 1/1.2″ زرین برشتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
لوله گالوانیزه 1″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3.4″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3.4″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.2″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1.2″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1/1.2″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1/1.2″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1/1.4″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 11.4″تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 1″تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
لوله جداره چاه 14تماس بگیرید
لوله جداره چاه 14تماس بگیرید
لوله جداره چاه 12تماس بگیرید
لوله جداره چاه 12تماس بگیرید
لوله جداره چاه 10تماس بگیرید
لوله جداره چاه 8تماس بگیرید
لوله جداره چاه 6تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401

لوله‌های فولادی

لوله‌های استوانه‌ای هستند که از فولاد ساخته شده‌اند و در ساخت و زیر ساخت‌ها ساختمانی و شهری کاربردهای زیادی دارند. لوله های فولادی پرمصرف ترین محصول تولید شده در صنعت فولاد می باشد. کاربرد اصلی لوله های فولادی در حمل و نقل مایع یا گاز زیرزمینی از جمله نفت، گاز و آب است. با این حال، لوله‌هایی با اندازه‌های مختلف در طول ساخت و ساز استفاده می‌شوند. کاربرد بیشتر لوله های فولادی در ساخت و ساز برای سیستم های گرمایش استفاده می شود. سازه ها را می توان با استفاده از لوله های فولادی با اندازه های مختلف، مانند نرده ها، قفسه های دوچرخه، یا بولاردهای لوله تولید و اجرا کرد.

تاریخچه اولیه لوله های فولادی
ولیام مرداک پیشگام لوله های فولادی است. در سال 1815، ویلیام لوله هایی که از لوله های مانند لوله های اسلحه ها استفاده و از به هم متصل کردن آنها برای سیستم سوزاندن لامپ زغال سنگ استفاده کرد. مرداک از سیستم لوله کشی نوآورانه خود برای انتقال گاز زغال سنگ به لامپ های خیابان های لندن استفاده کرد. از دهه 1800، گام‌های بزرگی در فناوری لوله‌های فولادی برداشته شده است، از جمله بهبود روش‌های ساخت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای استفاده از آنها، و ایجاد مقررات و استانداردهایی که بر صدور گواهینامه آنها حاکم است.

لوله ها چگونه تولید می شوند؟
از ذوب مواد خام گرفته تا قالب گیری یا جوشکاری، این مصالح ساختمانی در همه جا از طریق دو فرآیند اصلی ایجاد می شود:
1- تولید به روش بدون درز
2- تولید به روش درز دار
هر دو فرآیند باید با ساخت فولاد با کیفیت خوب شروع شوند. فولاد خام توسط کارخانه های ریخته گری از طریق فرآیند ذوب مواد خام در یک کوره تولید می شود. برای درست کردن این ترکیب، ممکن است عناصری به فلز مذاب اضافه شود و ناخالصی ها از این طریق حذف شوند. فولاد مذاب حاصل در قالب ریخته می شود تا شمش تولید و یا به دستگاه ریخته گری پیوسته منتقل می شود تا اسلب، بیلت شکل بگیرد

اسلب فولادی و اسکلت فولادی در تولید لوله:
اسکلت فولادی از دال هایی ساخته می شود که تا دمای 2200 درجه فارنهایت گرم می شوند. گرما باعث ایجاد رسوب روی سطح می شود که باید از طریق رسوب شکن و تمیز کردن فشار بالا آن را جدا کرد. پس از تمیز کردن، دال فولادی به صورت گرم به صورت نوارهای باریک و نازک فولادی به نام اسکلپ نورد می شود. اسکلپ با اسید سولفوریک ترشی (تمیز کردن سطح) می شود، با آب شسته می شود و به عنوان ماده خام برای لوله سازی وارد غلتم های بزرگ می شوند. عرض اسکلپ تعیین کننده قطر لوله قابل ساخت است.

تولید از طریق دستگاه نورد:
در این روش بیلت فولادی را در دمای بسیار بالا در کوره قرار میدهند، با کمک دستگاه پیرسینگ (سوراخ کن)، سوراخ مرکز لوله حفظ می شود. همچنین قطر بیرونی سوراخ همان قطر نهایی داخل لوله است.

تولید از طریق لوله آهنگری:
در فرآیند تولید لوله فورج، یک شمش گرم شده در قالب آهنگری که قطر آن کمی بزرگتر از لوله تمام شده است، قرار می گیرد. برای ایجاد آهنگری استوانه‌ای از پرس هیدرولیک چکش آهنگری با قطر داخلی منطبق استفاده می شود. هنگامی که این آهنگری انجام شد، لوله برای رسیدن به بعد نهایی ماشین کاری می شود. فرآیند ساخت لوله آهنگری برای تولید لوله های بدون درز با قطر بزرگ که با روش های سنتی قابل تولید نیستند استفاده می شود. لوله های فورج شده معمولا برای هدر بخار استفاده می شود.

انواع لوله ها:

لوله همانند سایر قطعات فولادی، لوله ها نیز انواع مختلفی دارند. لوله های گازی، لوله های مسی، لوله های اسپیرال، لوله مانیسمان، لوله داربست، لوله لنس، لوله گوشت دار، لوله مبلی، لوله آتشخوار، لوله API، لوله جدارچاه، لوله صنعتی، لوله گالوانیزه، لوله استنلس استیل، لوله بدون درز مانیسمان. لوله های درز دار. بدلیل تعداد بالا و تنوع لوله ها در ادامه با یکی از این لوله ها را برای شما شرح می دهیم برای مشاده و اطلاعات کامل میتوانید به مقاله مرتبط هر لوله مراجعه کنید.

لوله های فولادی بدون درز (مانیسمان):
لوله فولادی بدون درز دارای بخش توخالی است که تعداد زیادی از آنها برای انتقال سیال مانند نفت خام، گاز طبیعی، گاز زغال سنگ، آب و برخی مواد جامد و غیره استفاده می شود. در مقایسه با فولاد گرد جامد، زمانی که مقاومت پیچشی یکسان است. وزن لوله فولادی بدون درز نسبتاً سبک است، بنابراین نوعی فولاد مقرون به صرفه است که به طور گسترده در ساخت کالاهای لوله ای نفتی و قطعات مکانیکی استفاده می شود.

کاربرد لوله های فولادی بدلیل مقاومت بالا در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. از جمله صنایع ساختمان سازی، ساخت پل، صنایع کشاورزی، مراکز تفریحی، تجهیزات پزشکی، خودروسازی و …
قیمت لوله های فولادی
قیمت لوله فولادی با توجه به شرکت های تولید کننده و تنوع و کیفیت آنها میتواند متفاوت باشد. شرکت آهن مهام مفتخر است که تمامی لوله های شرکت های تولید کننده معتبر ایران را برای مشتریان با قیمت مناسب ارائه میکند. قیمت لوله مبلی خاور صنعت، بهفلز، قیمت لوله داربستی فولاد پروفیل مشهد، لوله گازی روکار کارخانه سپاهان و سایر شرکت ها را می توانید در آهن مهام مشاهده و استعلام قیمت کنید.

اطلاعات بیشتر ...