سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت قوطی و پروفیل

قوطی صنعتی بهفلز سپاهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
30,500 تومان
29 دی 1401
20*20
2
6 متری
7.7
کارخانه
کیلوگرم
30,400 تومان
29 دی 1401
30*30
2
6 متری
11.5
کارخانه
کیلوگرم
30,400 تومان
29 دی 1401
40*40
2
6 متری
15
کارخانه
کیلوگرم
30,400 تومان
29 دی 1401
40*80
2
6 متری
23
کارخانه
کیلوگرم
30,400 تومان
29 دی 1401
90*90
2
6 متری
34
کارخانه
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2.5
6 متری
190
کارخانه
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*60
2.5
6 متری
24
کارخانه
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
80*40
2.5
6 متری
24
کارخانه
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
60*40
2.5
6 متری
24
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
80*80
2.5
6 متری
38
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
100*40
2.5
6 متری
33
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
90*90
2.5
6 متری
42
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
90*90
3
6 متری
39
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
100*40
3
6 متری
39
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
100*100
3
6 متری
56
اصفهان
کیلوگرم

قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
29,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2
6 متری
15
مشهد
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
20*20
2
6 متری
7.5
مشهد
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*60
2
6 متری
19
مشهد
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
60*60
2
6 متری
23
مشهد
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
80*80
2
6 متری
30.5
مشهد
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*80
2
6 متری
23
مشهد
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
90*90
2
6 متری
34
مشهد
کیلوگرم

قوطی صنعتی نیکان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
30,500 تومان
29 دی 1401
20*20
2
6 متری
7.7
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
20*40
2
6 متری
11.5
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2
6 متری
15
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
60*80
2
6 متری
27
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2.5
6 متری
19
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
90*90
2.5
6 متری
43
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*80
2.5
6 متری
29
اصفهان
کیلوگرم

قوطی صنعتی صابری


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
29,900 تومان
29 دی 1401
20*20
2
6 متری
7.7
تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2
6 متری
15
تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
60*40
2.5
6 متری
24
تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
80*40
2
6 متری
23
تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*60
2
6 متری
24
تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
80*80
2.5
6 متری
38
تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
90*90
2.5
6 متری
42
تهران
کیلوگرم

قوطی صنعتی شرکت فرمودا


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
20 آذر 1401
20*20
2
6 متری
7.5
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
20*20
2
6 متری
7.5
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
20*40
2
6 متری
11.5
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
20*40
2
6 متری
11.5
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
50*50
2
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
50*50
2
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
60*40
2
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
60*40
2
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
80*40
2
6 متری
23
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
80*40
2
6 متری
23
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*40
2.5
6 متری
15
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
40*40
2.5
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
40*60
2.5
6 متری
24
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
90*90
2.5
6 متری
42
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*20
2
6 متری
7.5
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*40
2
6 متری
11.5
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*30
2
6 متری
10
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
40*40
2
6 متری
15
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
50*50
2
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
60*40
2
6 متری
19
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
80*40
2
6 متری
23
تهران
کیلوگرم

قوطی صنعتی کیهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
29,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2
6 متری
15
کارخانه تهران
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
40*60
2
6 متری
19
اصفهان
کیلوگرم
29,900 تومان
29 دی 1401
80*80
2
6 متری
31
اصفهان
کیلوگرم

قوطی مبلی خاور صنعت


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلواحـدمشاهده
31,200 تومان
3 دی 1401
20*20
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
30*20
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
30*20
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
40*40
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
30*30
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
20*20
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
40*40
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
30*30
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
40*60
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
60*60
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
50*50
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
40*60
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
60*60
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
50*50
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
80*40
0.9
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
80*40
1.25
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
20*20
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
30*20
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
30*30
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
40*40
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
3 دی 1401
60*40
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
50*50
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
80*40
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
31,200 تومان
20 آذر 1401
60*60
1
6 متری
تهران
کیلوگرم

قوطی مبلی شرکت فرمودا


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*20
0.7
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*40
0.7
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
30*20
0.7
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
40*40
0.7
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*20
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
20*40
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
3 دی 1401
40*40
1
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
20*20
1.5
6 متری
تهران
کیلوگرم
تماس بگیرید
20 آذر 1401
40*40
1.5
6 متری
تهران
کیلوگرم

قوطی ستونی بهفلز سپاهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
29,200 تومان
29 دی 1401
120*120
2.5
6 متری
56
اصفهان
کیلوگرم
29,200 تومان
29 دی 1401
120*120
3
6 متری
68
اصفهان
کیلوگرم
29,200 تومان
29 دی 1401
130*130
3
6 متری
73
اصفهان
کیلوگرم
29,200 تومان
29 دی 1401
140*140
3
6 متری
80
اصفهان
کیلوگرم
29,200 تومان
29 دی 1401
130*130
4
6 متری
98
اصفهان
کیلوگرم
29,200 تومان
29 دی 1401
140*140
4
6 متری
105
اصفهان
کیلوگرم

قوطی گالوانیزه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهوزن شاخه (kg)محل تحویلواحـدمشاهده
39,500 تومان
29 دی 1401
20*20
2
6 متری
8.2
اصفهان
کیلوگرم
39,500 تومان
29 دی 1401
40*40
2
6 متری
16.2
اصفهان
کیلوگرم
39,500 تومان
29 دی 1401
80*40
2
6 متری
24.4
اصفهان
کیلوگرم
39,500 تومان
29 دی 1401
60*60
2
6 متری
24.4
اصفهان
کیلوگرم
39,500 تومان
29 دی 1401
70*70
2
6 متری
28.5
اصفهان
کیلوگرم
39,500 تومان
29 دی 1401
80*80
2
6 متری
32.5
اصفهان
کیلوگرم
38,900 تومان
29 دی 1401
20*20
2.5
6 متری
10.25
اصفهان
کیلوگرم
38,900 تومان
29 دی 1401
40*40
2.5
6 متری
20.25
اصفهان
کیلوگرم
38,900 تومان
29 دی 1401
80*40
2.5
6 متری
30.5
اصفهان
کیلوگرم
38,900 تومان
29 دی 1401
60*60
2.5
6 متری
30.5
اصفهان
کیلوگرم
38,900 تومان
29 دی 1401
70*70
2.5
6 متری
35.6
اصفهان
کیلوگرم
38,900 تومان
29 دی 1401
80*80
2.5
6 متری
40.6
اصفهان
کیلوگرم

پروفیل C (سی پرلین) فولاد بام اسپادانا


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشنوع محصولضخامت (mm)وزن (kg)ارتفاع (cm)طول (m)محل تحویلواحدمشاهده
28,000 تومان
19 دی 1401
یک طرفه
3
90
18
6
اصفهان
کیلوگرم
28,000 تومان
19 دی 1401
دو طرفه
3
115
18
6
اصفهان
کیلوگرم

پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)وزن (kg)ارتفاع زد (cm)طول (m)محل تحویلمشاهده
29,000 تومان
26 دی 1401
2
32
18
6
اصفهان
29,000 تومان
26 دی 1401
2.5
40
18
6
اصفهان
29,000 تومان
26 دی 1401
2.5
41
20
6
اصفهان
29,000 تومان
26 دی 1401
2.5
43
22
6
اصفهان
29,000 تومان
26 دی 1401
3
47
18
6
اصفهان
29,000 تومان
26 دی 1401
3
49
20
6
اصفهان
29,000 تومان
26 دی 1401
3
52
22