سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آهن مهمام | قیمت آهن

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت قوطی و پروفیل

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزوزن (kg)طول (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
قوطی گالوانیزه 80*8080*8040.66اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 70*7070*7035.66اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 60*6060*6030.56اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*4040*4020.256اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*4040*8030.56اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*8080*8032.56اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 20*2020*2010.256اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 70*7070*7028.56اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 60*6060*6024.46اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*4040*8024.46اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*4040*4016.26اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 20*2020*208.26اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
قوطی صنعتی 100*100 ضخامت 3100*1006 متریاصفهان56کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 3100*406 متریاصفهان39کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 390*906 متریاصفهان39کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2.590*906 متریاصفهان42کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 100*40 ضخامت 2.5100*406 متریاصفهان33کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 80*80 ضخامت 2.580*806 متریاصفهان38کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 60*40 ضخامت 2.540*606 متریاصفهان24کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 80*40 ضخامت .2.5 میلی متر40*806 متریکارخانه24تماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*60 ضخامت .2.5 میلی متر40*606 متریکارخانه24تماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت .2.5 میلی متر40*406 متریکارخانه190تماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 ضخامت 2 میلی متر90*906 متریکارخانه34تماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*80 ضخامت 2 میلی متر40*806 متریکارخانه23تماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*40 ضخامت 2 میلی متر40*406 متریکارخانه15تماس بگیرید
قوطی صنعتی 30*30 ضخامت 2 میلی متر30*306 متریکارخانه11.5تماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*20 ضخامت 2 میلی متر20*206 متریکارخانه7.7تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
قوطی صنعتی نیکان 90*9090*906 متریاصفهان43کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 40*8040*806 متریاصفهان29کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 40*4040*406 متریاصفهان19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 80*6080*606 متریاصفهان27کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 20*4020*406 متریاصفهان11.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 40*4040*406 متریاصفهان15کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 20*2020*206 متریاصفهان7.7کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
قوطی صنعتی صابری 90*9090*902.56 متریتهران42کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 80*8080*802.56 متریتهران38کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 40*6040*602.56 متریتهران24کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 80*4040*8026 متریتهران23کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 60*4040*6026 متریتهران24کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 40*4040*4026 متریتهران15کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 20*2020*2026 متریتهران7.7کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 90*9090*9026 متریمشهد34کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 80*4040*8026 متریمشهد23کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 80*8080*8026 متریمشهد30.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 60*6060*6026 متریمشهد23کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 60*4040*6026 متریمشهد19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 20*2020*2026 متریمشهد7.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد 40*4040*4026 متریمشهد15کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
قوطی ستونی 140*140140*14041056اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی ستونی 130*130130*1304986اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی ستونی 140*140140*1403806اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی ستونی 130*130130*1303736اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی ستونی 120*120120*1203686اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی ستونی 120*120120*1202.5566اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
قوطی کنگره دار 80*40 شرکت فرمودا40*8026 متریتهران23کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی کنگره دار 60*40 شرکت فرمودا40*6026 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی کنگره دار50*50 شرکت فرمودا50*5026 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی کنگره دار 20*40 شرکت فرمودا20*4026 متریتهران11.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی کنگره دار 20*20 شرکت فرمودا20*2026 متریتهران7.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 80*40 شرکت فرمودا40*8026 متریتهران23کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 60*40 شرکت فرمودا40*6026 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 50*50 شرکت فرمودا50*5026 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 40*40 شرکت فرمودا40*4026 متریتهران15کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 20*30 شرکت فرمودا30*2026 متریتهران10کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 20*40 شرکت فرمودا20*4026 متریتهران11.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی طرح دار 20*20 شرکت فرمودا20*2026 متریتهران7.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 شرکت فرمودا90*902.56 متریتهران42کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*60 شرکت فرمودا40*602.56 متریتهران24کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*40 شرکت فرمودا40*402.56 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*40 شرکت فرمودا20*402.56 متریتهران15کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 80*40 شرکت فرمودا40*8026 متریتهران23کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 60*40 شرکت فرمودا40*6026 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 50*50 شرکت فرمودا50*5026 متریتهران19کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*40 شرکت فرمودا20*4026 متریتهران11.5کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*20 شرکت فرمودا20*2026 متریتهران7.5کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)کد محصولمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
پروفیل 2 درب و پنجره214.86509اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل 2 درب و پنجره214.86507اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل 2 درب و پنجره214.86508اصفهانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)طول شاخهکد محصولمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل درب و پنجره 2 کیهان26 متری509کارخانه تهران14.8کیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره 2 کیهان26 متری508کارخانه تهران14.8کیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره 2 کیهان26 متری507کارخانه تهران14.8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)طول شاخهکد محصولمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل درب و پنجره 2 جهان پروفیل پارس26 متری509تهران14.8کیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره 2 جهان پروفیل پارس26 متری507تهران14.8کیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره 2 جهان پروفیل پارس26 متری508تهران14.8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)طول شاخهکد محصولمحل تحویلوزن شاخه (kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل درب و پنجره 2 پروفیل یزد26 متری508یزد14.8کیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره 2 پروفیل یزد26 متری507یزد14.8کیلوگرمتماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره 2 پروفیل یزد26 متری509یزد14.8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایزضخامت (mm)طول (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*2030*201.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*3030*3016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*2030*2016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 80*4040*801.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*6060*601.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 50*5050*501.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*6060*401.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*4040*401.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*3030*301.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 20*2020*201.256تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 80*4040*8016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*6060*6016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 50*5050*5016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*4060*4016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*4040*4016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 20*2020*2016تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 80*4080*400.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*6060*600.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 50*5050*500.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*6060*400.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*4040*400.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*3030*300.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*2030*200.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 20*2020*200.96تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخهمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا40*401.56 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا20*201.56 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا40*4016 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا20*4016 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا20*2016 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا40*400.76 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا30*200.76 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا20*400.76 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی 20*20 (قوطی مبلی) شرکت فرمودا20*200.76 متریتهرانکیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)وزن (kg)ارتفاع زد (cm)طول (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
پروفیل زد (Z) 3352226اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 3349206اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 3347186اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2.52.543226اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2.52.541206اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2.52.540186اصفهانتماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2232186اصفهانتماس بگیرید

قوطی پروفیل

قطعات فولادی ساختمان سازی دارای انواع و اقسام مختلفی هستند. مصالحی مانند تیرآهن و میلگرد و ورق در ساخت یک اسکلت ساختمان مستحکم استفاده می شود. یکی از مهمترین قطعات در ساختمان پروفیل می باشد. پروفیل به دو دسته تقسیم می شود 1- پروفیل صنعتی 2- پروفیل ساختمانی. انواع و کاربردهای مختلفی را می توان برای پروفیل در نظر گرفت.

پروفیل چیست؟

برشی از تو خالی از آهن می باشد که برای ایجاد ثبات و استحکام سازه های ساختمانی از آن استفاده می کنند. پروفیل ها را می توان با انواع مختلفی در بازار یافت. کاربردهای هر کدام از این نوع ها با یکدیگر متفاوت است. شرکت آهن مهام امروزه با داشتن تجربه چندین ساله قیمت قوطی پروفیل را توسط معتبرترین شرکت های تولید کننده قوطی و پروفیل در اختیار شما مشتریان عزیز قرار می دهد.

پروفیل ساختمانی:

پروفیل های ساختمانی در ساخت اسکلت های فلزی در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت پنجره و درهای آلومینیومی توسط پروفیل های ساختمانی تولید می شوند. انواع پروفیل ها عبارتند از پروفیل نورد گرم، پروفیل نورد سرد، پروفیل مرکب.

پروفیل های صنعتی:

دومین نوع پروفیل ها، صنعتی می باشند. مقاومت بالا در برابر وزن کم باعث شده تا در صنایع تولید خودرو و همچنین نظامی کاربردهای بسیار بالایی داشته باشند.

قوطی پروفیل چند نوع می باشد؟

عموما قوطی پروفیل به چهار دسته تقسیم  می شوند. 1- قوطی صنعتی 2- قوطی مبلی 3- قوطی ستونی 4- قوطی گالوانیزه.

  • قوطی صنعتی: عموما در پل ها ، تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، صنایع نظامی و در کل سازه های سنگین استفاده می شود
  • قوطی مبلی: همانگونه که از نامش مشخص است در صنعت مبل سازی استفاده بسیار زیادی دارد اگرچه در بدلیل وزن سبک این نوع قوطی ها در تولید لوازم خانگی قطعات خودرو مانند اگزوز خودرو و همچنین ساخت کانکس از این نوع پروفیل استفاده می شود که قیمت قوطی مبلی برحس وزن پروفیل محاسبه می شود.
  • قوطی ستونی: شاید بتوان لقب پر کاربردترین قوطی ها را به قوطی ستونی لقب داد. عموما باری تولید ساخت ساختمان ها از این نوع قوطی استفاده می شود.
  • قوطی گالوانیزه: همانند تمامی قطعات فلزی وقتی نام گالوانیزه را می شنوید یاد روکش خواهید افتاد. گالوانیزه در قوطی ها بیشتر در صنایع گلخانه ای استفاده می شود دلیل آن هم چیزی نیست جز مقاوم در برابر زنگ زدگی.

سایر پروفیل ها:

پروفیل ها از نظر اهمیت دارای دسته های دیگری نیز می باشند. پروفیل ها به دو دسته باز و بسته تقسیم می شود. دسته اول باز به دلیل باز بودن شکل آنها مانند تیرآهن، ناودونی، نبشی، تسمه جزو دسته های پروفیل باز به شمار می روند. دسته دوم بسته با توجه به شکل ظاهری آنها مانند قوطی، لوله و همچنین پروفیل UPVC جزو دسته های بسته می باشند.

پروفیل Z

یکی از مهمترین نوع پروفیل ها می باشد که بیشتر در سالن های و در سقف آنها کاربرد بسیار بالایی دارد. پروفیل Z دارای چندین نوع می باشد که مهمترین آنها Z18، Z20، Z22 می باشند. باید اضافه کرد که پروفیل Z در ساخت سوله، انبار و پارکینگ ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

پروفیل C (سی پرلین)

این نوع پروفیل مانند یک حرف انگلیسی C می باشد که کاربرد آن بیشتر در سازه های نیمه سنگین استفاده می شود.

پروفیل ها فولادی چگونه تولید می شوند؟

ورق پروفیل های فولادی ابتدا در دستگاه های برش قرار داده می شوند و با عرض دلخواه و مشخصی که به دستگاه داده شده برش داده می شوند. طوق سر ورق باز شده و زیر غلتک قرار داده می شود تا عملیات صاف کاری انجام شود. در این مرحله ورق کاملا صاف شده و به صورت تخت در می آید. در فرآیند بعدی ورق توسط اره یا دستگاه برش اتوماتیک رد شده و میز خالی می شود و پروفیل های فولای در این مرحله شکل می گیرد. روشهای ساخت پروفیل های ساختمانی سه روش می باشد. روش اول نورد گرم نام دارد، در نورد گرم پروفیل از شمش فولاد ساخته می شود. روش دوم نورد سرد: این نوع پروفیل ها با شکل دادن به ورق های فولادی تهیه می شوند. و در آخر حالت مرکب است. همانگونه که از نامش مشخص است در این حالت نورد گرم و سرد با هم ترکیب شده و پروفیل تولید می شود.

پروفیل ها دارای استانداردهایی نیز می باشند که مهمترین استانداردهای پروفیل های فولادی عبارتند از G3132 – JIS3131 – ST27.2 تمامی این استانداردها در محصولاتی که شرکت آهن مهام در اختیار مشتریان قرار داده شده وجود دارد و از نظر کیفی خیال مشتری می تواند کاملا راحت باشد.

شرکت های تولید کننده مختلفی در ایران وجود دارد که قوطی و پروفیل را تولید میکنند. همچنین قیمت قوطی پروفیل را نیز در سایت آهن مهام میتوانید مشاهده کنید. قیمت بهفلز سپاهان، قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد، قوطی صنعتی صدرا پروفیل تهران، قوطی صنعتی زرین برش، قوطی صنعتی نیکان، قوطی صنعتی صابری، پروفیل درب و پنجره صدرا، پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهان، قوطی صنعتی شرکت فرمودا، خاور صنعت، پروفیل یزد، جهان پروفیل پارس، صنعتی کیهان، قوطی صنعتی تهران شرق، همگی در شرکت آهن مهام موجود بوده و می توانید برای خرید بهترین قیمت قوطی و پروفیل با ما در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر ...

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت قوطی و پروفیل

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
قوطی گالوانیزه 80*80تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 70*70تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 60*60تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*40تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*40تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*80تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 20*20تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 70*70تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 60*60تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 80*40تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 40*40تماس بگیرید
قوطی گالوانیزه 20*20تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
قوطی صنعتی نیکان 90*90تماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 40*80تماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 40*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 80*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 20*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 40*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکان 20*20تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
قوطی صنعتی صابری 90*90تماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 80*80تماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 40*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 80*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 60*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 40*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی صابری 20*20تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
قوطی ستونی 140*140تماس بگیرید
قوطی ستونی 130*130تماس بگیرید
قوطی ستونی 140*140تماس بگیرید
قوطی ستونی 130*130تماس بگیرید
قوطی ستونی 120*120تماس بگیرید
قوطی ستونی 120*120تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
قوطی کنگره دار 80*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی کنگره دار 60*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی کنگره دار50*50 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی کنگره دار 20*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی کنگره دار 20*20 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 80*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 60*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 50*50 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 40*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 20*30 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 20*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی طرح دار 20*20 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 90*90 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*60 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 40*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 80*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 60*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 50*50 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*40 شرکت فرموداتماس بگیرید
قوطی صنعتی 20*20 شرکت فرموداتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
پروفیل 2 درب و پنجرهتماس بگیرید
پروفیل 2 درب و پنجرهتماس بگیرید
پروفیل 2 درب و پنجرهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*20تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*30تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*20تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 80*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 50*50تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*30تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 20*20تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 80*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 50*50تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 20*20تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 80*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 60*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 50*50تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*60تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 40*40تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*30تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 30*20تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) 20*20تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
پروفیل زد (Z) 3تماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 3تماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 3تماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2.5تماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2.5تماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2.5تماس بگیرید
پروفیل زد (Z) 2تماس بگیرید

قوطی پروفیل

قطعات فولادی ساختمان سازی دارای انواع و اقسام مختلفی هستند. مصالحی مانند تیرآهن و میلگرد و ورق در ساخت یک اسکلت ساختمان مستحکم استفاده می شود. یکی از مهمترین قطعات در ساختمان پروفیل می باشد. پروفیل به دو دسته تقسیم می شود 1- پروفیل صنعتی 2- پروفیل ساختمانی. انواع و کاربردهای مختلفی را می توان برای پروفیل در نظر گرفت.

پروفیل چیست؟

برشی از تو خالی از آهن می باشد که برای ایجاد ثبات و استحکام سازه های ساختمانی از آن استفاده می کنند. پروفیل ها را می توان با انواع مختلفی در بازار یافت. کاربردهای هر کدام از این نوع ها با یکدیگر متفاوت است. شرکت آهن مهام امروزه با داشتن تجربه چندین ساله قیمت قوطی پروفیل را توسط معتبرترین شرکت های تولید کننده قوطی و پروفیل در اختیار شما مشتریان عزیز قرار می دهد.

پروفیل ساختمانی:

پروفیل های ساختمانی در ساخت اسکلت های فلزی در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت پنجره و درهای آلومینیومی توسط پروفیل های ساختمانی تولید می شوند. انواع پروفیل ها عبارتند از پروفیل نورد گرم، پروفیل نورد سرد، پروفیل مرکب.

پروفیل های صنعتی:

دومین نوع پروفیل ها، صنعتی می باشند. مقاومت بالا در برابر وزن کم باعث شده تا در صنایع تولید خودرو و همچنین نظامی کاربردهای بسیار بالایی داشته باشند.

قوطی پروفیل چند نوع می باشد؟

عموما قوطی پروفیل به چهار دسته تقسیم  می شوند. 1- قوطی صنعتی 2- قوطی مبلی 3- قوطی ستونی 4- قوطی گالوانیزه.

  • قوطی صنعتی: عموما در پل ها ، تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، صنایع نظامی و در کل سازه های سنگین استفاده می شود
  • قوطی مبلی: همانگونه که از نامش مشخص است در صنعت مبل سازی استفاده بسیار زیادی دارد اگرچه در بدلیل وزن سبک این نوع قوطی ها در تولید لوازم خانگی قطعات خودرو مانند اگزوز خودرو و همچنین ساخت کانکس از این نوع پروفیل استفاده می شود که قیمت قوطی مبلی برحس وزن پروفیل محاسبه می شود.
  • قوطی ستونی: شاید بتوان لقب پر کاربردترین قوطی ها را به قوطی ستونی لقب داد. عموما باری تولید ساخت ساختمان ها از این نوع قوطی استفاده می شود.
  • قوطی گالوانیزه: همانند تمامی قطعات فلزی وقتی نام گالوانیزه را می شنوید یاد روکش خواهید افتاد. گالوانیزه در قوطی ها بیشتر در صنایع گلخانه ای استفاده می شود دلیل آن هم چیزی نیست جز مقاوم در برابر زنگ زدگی.

سایر پروفیل ها:

پروفیل ها از نظر اهمیت دارای دسته های دیگری نیز می باشند. پروفیل ها به دو دسته باز و بسته تقسیم می شود. دسته اول باز به دلیل باز بودن شکل آنها مانند تیرآهن، ناودونی، نبشی، تسمه جزو دسته های پروفیل باز به شمار می روند. دسته دوم بسته با توجه به شکل ظاهری آنها مانند قوطی، لوله و همچنین پروفیل UPVC جزو دسته های بسته می باشند.

پروفیل Z

یکی از مهمترین نوع پروفیل ها می باشد که بیشتر در سالن های و در سقف آنها کاربرد بسیار بالایی دارد. پروفیل Z دارای چندین نوع می باشد که مهمترین آنها Z18، Z20، Z22 می باشند. باید اضافه کرد که پروفیل Z در ساخت سوله، انبار و پارکینگ ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

پروفیل C (سی پرلین)

این نوع پروفیل مانند یک حرف انگلیسی C می باشد که کاربرد آن بیشتر در سازه های نیمه سنگین استفاده می شود.

پروفیل ها فولادی چگونه تولید می شوند؟

ورق پروفیل های فولادی ابتدا در دستگاه های برش قرار داده می شوند و با عرض دلخواه و مشخصی که به دستگاه داده شده برش داده می شوند. طوق سر ورق باز شده و زیر غلتک قرار داده می شود تا عملیات صاف کاری انجام شود. در این مرحله ورق کاملا صاف شده و به صورت تخت در می آید. در فرآیند بعدی ورق توسط اره یا دستگاه برش اتوماتیک رد شده و میز خالی می شود و پروفیل های فولای در این مرحله شکل می گیرد. روشهای ساخت پروفیل های ساختمانی سه روش می باشد. روش اول نورد گرم نام دارد، در نورد گرم پروفیل از شمش فولاد ساخته می شود. روش دوم نورد سرد: این نوع پروفیل ها با شکل دادن به ورق های فولادی تهیه می شوند. و در آخر حالت مرکب است. همانگونه که از نامش مشخص است در این حالت نورد گرم و سرد با هم ترکیب شده و پروفیل تولید می شود.

پروفیل ها دارای استانداردهایی نیز می باشند که مهمترین استانداردهای پروفیل های فولادی عبارتند از G3132 – JIS3131 – ST27.2 تمامی این استانداردها در محصولاتی که شرکت آهن مهام در اختیار مشتریان قرار داده شده وجود دارد و از نظر کیفی خیال مشتری می تواند کاملا راحت باشد.

شرکت های تولید کننده مختلفی در ایران وجود دارد که قوطی و پروفیل را تولید میکنند. همچنین قیمت قوطی پروفیل را نیز در سایت آهن مهام میتوانید مشاهده کنید. قیمت بهفلز سپاهان، قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد، قوطی صنعتی صدرا پروفیل تهران، قوطی صنعتی زرین برش، قوطی صنعتی نیکان، قوطی صنعتی صابری، پروفیل درب و پنجره صدرا، پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهان، قوطی صنعتی شرکت فرمودا، خاور صنعت، پروفیل یزد، جهان پروفیل پارس، صنعتی کیهان، قوطی صنعتی تهران شرق، همگی در شرکت آهن مهام موجود بوده و می توانید برای خرید بهترین قیمت قوطی و پروفیل با ما در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر ...