سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آهن مهمام | قیمت آهن
محاسبه وزن
کیلوگرم

رضا فتحی

کارشناس فروش
09136992210

قیمت ورق

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه121.5*6اصفهانشیتتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه51.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه151.5*6اصفهانشیتتماس بگیرید
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه151.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه121.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه101.5*6اصفهانشیتتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه101.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه81.5*6اصفهانشیتتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه81.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه61.5*6اصفهانشیتتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 50 اکسین502اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین402*12اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسین402*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین2*12اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسین352*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسین302*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسین302*12اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسین252*12اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسین252*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 20 اکسین202*12اهوازورقتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 40 کاویان401.5اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 40 کاویان401.25اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 35 کاویان351.5اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 35 کاویان351.25اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 30 کاویان301.5اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 30 کاویان301.25اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 25 کاویان251.5*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 25 کاویان251.25*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 20 کاویان201.5*6اهوازورقتماس بگیرید
ورق سیاه 20 کاویان201.25*6اهوازورقتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکرد21اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکرد21.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز شهرکرد1.51اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.5 تاراز شهرکرد1.51.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تاراز شهرکرد1.251اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1.25 تاراز شهرکرد1.251.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز شهرکرد11اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 1 تاراز شهرکرد11.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.70 تاراز شهرکرد0.701.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.60 تاراز شهرکرد0.601.25اصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق آلومینیوم 15151تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 12121تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 10101تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 881تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 771تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 661تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 551تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 441تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 221تهرانرولتماس بگیرید
ورق آلومینیوم 111تهرانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 12 گیلان121.25رشترولتماس بگیرید
ورق سیاه 10 گیلان101.25رشترولتماس بگیرید
ورق سیاه 8 گیلان81.25رشترولتماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلان61.25رشترولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق اسید شویی 3 فولاد مبارکه31.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق اسید شویی 3 فولاد مبارکه31اصفهانرولتماس بگیرید
ورق اسید شویی 2.5 فولاد مبارکه2.51اصفهانرولتماس بگیرید
ورق اسید شویی 2 فولاد مبارکه21.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق اسید شویی 2 فولاد مبارکه21اصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق رنگی 0.50 فولاد مبارکه0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق رنگی 0.50 فولاد مبارکه0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق رنگی 0.50 فولاد مبارکه0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق رنگی 0.50 فولاد مبارکه0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق رنگی 0.50 فولاد مبارکه0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق روغنی 0.70 فولاد مبارکه0.701اصفهانشیتتماس بگیرید
ورق روغنی 0.90 فولاد مبارکه0.901.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه1.251اصفهانشیتتماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه1.51.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه21اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه1.51اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه1.251.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه11.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه11اصفهانرولتماس بگیرید
ورق روغنی 0.90 فولاد مبارکه0.901اصفهانشیتتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق 12 st52 فولاد مبارکه121.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 15 st52 فولاد مبارکه151.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 10 st52 فولاد مبارکه101.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 8 st52 فولاد مبارکه81.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 6 st52 فولاد مبارکه61.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 5 st52 فولاد مبارکه51.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 4 st52 فولاد مبارکه41.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 3 st52 فولاد مبارکه31.5اصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 12 فولاد سبا121.5*6اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سبا121.5اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سبا101.5*6اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سبا101.5اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سبا81.5اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سبا61.5*6اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سبا61.5اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سبا51.5اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سبا41.5اصفهانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سبا41.25اصفهانورقتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق 15 A516 فولاد مبارکه15اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 12 A516 فولاد مبارکه12اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 8 A516 فولاد مبارکه8اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 10 A516 فولاد مبارکه10اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 6 A516 فولاد مبارکه6اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 5 A516 فولاد مبارکهاصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
تسمه نوردی 30 عرض (300mm) آریان فولاد30آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 25 عرض (300mm) آریان فولاد25آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 20 عرض (400mm) آریان فولاد20آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 20 عرض (300mm) آریان فولاد20آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 20 عرض (270mm) آریان فولاد20آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 20 عرض (250mm) آریان فولاد20آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 20 عرض (200mm) آریان فولاد20آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 15 عرض (400mm) آریان فولاد15آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 15 عرض (300mm) آریان فولاد15آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تسمه نوردی 15 عرض (270mm) آریان فولاد15آریان فولاد- بویین زهرا (قزوین)ورقتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.60 امیرکبیر کاشان0.601.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 امیرکبیر کاشان0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق سیاه 15 کارخانه قطعات151.20تهرانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 12 کارخانه قطعات121.20تهرانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 10 کارخانه قطعات101.20تهرانورقتماس بگیرید
ورق سیاه 8 کارخانه قطعات81.20تهرانورقتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق 2.5 آجدار فابریک فولاد مبارکه2.51.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 8 آجدار فابریک فولاد مبارکه81.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 10 آجدار فابریک فولاد مبارکه101.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 6 آجدار فابریک فولاد مبارکه61.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه51.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 5 آجدار فابریک فولاد مبارکه51.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه41.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه41.5اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 4 آجدار فابریک فولاد مبارکه41اصفهانرولتماس بگیرید
ورق 3 آجدار فابریک فولاد مبارکه31.5اصفهانرولتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق 6 A28361.5*6بنگاه تهرانشیتتماس بگیرید
ورق 8 A28381.5*6بنگاه تهرانشیتتماس بگیرید
ورق 10 A283101.5*6بنگاه تهرانشیتتماس بگیرید
ورق 12 A283121.5*6بنگاه تهرانشیتتماس بگیرید
ورق 15 A283151.5*6بنگاه تهرانشیتتماس بگیرید
ورق 5 A28351.5*6بنگاه تهرانشیتتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدقیمتعملیات
ورق گالوانیزه 0.50 فولاد مبارکه0.501.25اصفهانرولتماس بگیرید
ورق گالوانیزه 0.50 فولاد مبارکه0.501اصفهانرولتماس بگیرید

ورق فولادی چیست؟

همانگونه از که از اسمش پیداست، ورق فولادی به ورقی گفته می شود که از جنس آهن و فولاد می باشد. ساخت این نوع ورق از طریق نورد اسلب می باشد. ورق های فولادی انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم. نام گذاری ورق های فولادی به نوع تهیه و تولید آن بستگی دارد، ورق های فولادی باید شامل دو استاندارد باشند 1- استاندارد ASTM 2- استاندارد گوس روسیه.

انواع ورقهای فولادی در ایران

همانند اکثر کشورها ورق های متعددی با نام های مختلفی در ایران وجود دارد که با توجه به نوع و شکل ظاهری آنها نام گذاری شده اند. ورق های فولادی از طریق نورد . بر اساس نیروی فشار و کشش بدست می آید.

ورق سیاه، نحوه تولید و کاربرد آن.

شاید بتوان ارزان ترین ورق موجود در بازار را به ورق سیاه نسبت داد. شاید کمی اسم گذاری ها در ورق (در ایران) عجیب باشد با شنیدن اسم ورق سیاه شاید به خودتان بگوید که حتما رنگ سیاهی دارد اما برخلاف نام آن رنگی نقره ای و روشنی دارد. صرفا بدلیل براق و صیقلی نبودن این نوع ورق، نام آن را ورق سیاه می نامند. شمش های فولادی تا دمای بالا (دمای قبل از ذوب شدگی) حرارت داده شده  تا حالت خمیری به خود بگیرد، در مرحله بعد نورد شده و پهن می شود و صاف و مسطح می شود. در این مرحله ورق به شکل مکعب مستطیل با طول بالا در می آید سپس با آب خنک شمش ها را سرد کرده و دوباره وارد مرحله نورد می شود. در طی هر مرحله نورد فاصله های غلتک ها کمتر شده و تا اندازه ضخامت مورد نیاز این عمل ادامه دارد و در نهایت با سر شدن کامل ورق شکل اصلی خود را برای استفاده می گیرد. و در نهایت به شکل رول برای استفاده وارد مرحله بسته بندی می شود. کاربرد ورق سیاه بسیار بالا می باشد. ورق سیاه را میتوان در کشتی سازی، تانکر سازی، لوله های درز دار، پروفیل ها و همچنین در صنعت خودرو سازی مانند بنده خودرو و همچنین ورق کف خودرو و غیره استفاده کرد. قیمت ورق سیاه در بازار ایران را می توان یکی از ارزانترین ها دانست. آهن مهام یکی از بهترین فروشندگان ورق سیاه در سطح کشور می باشد. قیمت ورق سیاه را می توانید در آهن مهام می توانید مشاهده کنید.

ورق روغنی، (ورق نورد سرد)

دلیل نام گذاری این نوع ورق، براق و صیقلی بودن آن است. ورق روغنی از روش نورد سرد تولید می شود و همین امر باعث می شود ورق در نهایت حالت براق و صیقلی به خود بگیرد. ضخامت پایین در کنار کیفیت و مقاومت بالای این ورق دلیل تولید آن است. ورق های روغنی تولید خاصی دارند. ابتدا پس از خنک شدن نورد گرم انجام می شود در مرحله بعدی به اصطلاح اسید شویی می شود و پس از اتمام این مرحله ورق روغن کاری شده و کلاف پیچ می شود. کلاف در دستگاه های نورد سرد قرار می گیرد و نورد می شود. ورق سر وارد می شود و در دمای محیط تولیدی از بیت غلتک ها عبود داده می شود به ضخامت دلخواه می رسد و در آخر ورق دوباره کلاف می شود. کاربردهای ورق روغن می تواند را می توان در تولید لوله ها، ورق پایه برای تولید ورق های گالوانیزه، در محصولات لوازم خانگی مانند اجاق گاز ها، روکش یخچال مشاده کرد.

ورق اسید شویی

از انواع مختلف ورق ها میتوان به ورق اسید شویی نیز اشاره کرد، جایی که ورق بعد از فرایند نورد گرم، برای خنک کردن از طریق پاشیدن آب بروی سطح آن اکسید آهن شکل می گیرد. برای از بین بردن پوسته های اکسید مرحله اسید شویی اعمال می شود. ورق را در مخازن اسید هیدروکلریک قار می دهند و پس از اتمام دوباره کلاف می شود و به مرحله مصرف می رسد. از کاربردهای این نوع ورق می توان به پایه تولید ورق روغنی، شاسی خودروها و ساخت رینگ خودرو، استفاده در صنایع کشاورزی، و همچنین صنعت کشتی سازی اشاره کرد. قیمت ورق اسید شویی را می توانید در آهن مهام نیز مشاهده کنید.

ورق گالوانیزه

عموما ورق های تولید شده ممکن است دچار خوردگی و یا زنگ زدگی بشوند. تولید ورق های مقاوم در برابر زنگ نیز صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل ورق های گالوانیزه برای کم کردن هزینه تولید می شوند. گالوانیزه کردن ورقها بهترین و اقتصادی ترین روش برای ورقها می باشد. ورق روغن وارد وان مذاب شونده و غوطه ور می گردد و نسبت به ضخامت فلز بروی سطح ورق قرار می گیرد. از کاربردهای مهم ورق گالوانیزه می توان به تولید لوله های انتقال آب، مخزن های نگهداری آب، کابینت ها و سقف سوله ها اشاره کرد. همچنین قیمت ورق گالوانیزه در آهن مهام موجود می باشد.

ورق رنگی

از نام این ورق میتوان فهمید که این نوع دارای رنگ های مختلفی می باشد. ورق های رنگی در آلاچیق ها و شیروانی و همچنین محصولات گرمایشی و سرمایشی استفاده زیادی دارند.

ورق آجدار

این نوع ورق ها دارای آج  می باشند که عموما در پله های عابر پیاده و کف اتاق های ماشین های سنگین استفاده می شود.

ورق آلیاژی

همانگونه که از نامش پیداست با ترکیب عناصر فولادی با یکدیگر این ورق تولید می شوند. این نوع ورق ها از تولید کشتی سازی، صنایع هواپیما سازی،  مخازن حمل سوخت، پتروشیمی، صنایع نفتی استفاده بسیار می شود.

ورق استیل

این نوع ورق دارای آلیاژ بسیار عالی می باشد. ضد زنگ بودن، قابل بازیافت و استحکام بسیار بالای این ورق باعث شده که استفاده ورق استیل در صنایع خانگی بیشتر به دیده شود وسایل آشپزخانه (قاشق و چنگال) همچنین در انواع تانکرها استفاده بسیاری از این نوع ورق می شود.

ورقهای متعددی در بازار موجود می باشد که شاید توصیف کردن آنها به تنهایی می تواند چند صفحه بشود. در ادامه با نام و کاربرد سایر ورقها را عنوان می کنیم:

ورق استنلس استیل

موارد استفاده: ساخت لوازم خانگی، استفاده در صنایع خودرو مانند بدنه خودروها، کامیون و صنایع هوایی، صنایع پتروشیمی

ورق آلومینیومی

موارد استفاده: صنعت داروسازی، ساخت لوازم خانگی، مخازن سوخت، حمل و نقل

ورق ضد سایش

موارد استفاده: صنایع معادن، ماشین سازی و صنایع کشاورزی.

ورق پانچ

موارد استفاده: ساخت نیمکت پارک، تجهیزات مربوط به صنایع غذایی همچنین استفاده ورق پانچ در تولید انواع سقف کاذب و پارتیشن ها

ورق قلع اندود

کاربرد و موارد استفاده ورق قلع اندود: بردهای الکترونیکی، قطعات اتوموبیل و همچنین در صنایع غذایی مانند قوطی کنسرو و تولید ماهیتابه و قابلمه

ورق شادولاین

کاربرد ورق شادولاین: پوشش سقف و دیوار سوله، اتاق های فلزی، پارتیشن بندی سالن های بزرگ.

شرکت های تولید کننده ورق های فولادی در ایران:

شرکت های متعددی در ایران ورق های فولادی تولید میکنند، شرکت آهن مهام از تمامی شرکت معتبر تولید کننده ورق های فولادی با قیمتی مناسب می تواند خریدی مطمئن برای شما باشد. لیست قیمت ورق فولاد سبا، فولاد مبارکه، ورق سیاه اکسین، کاویان، تاراز شهرکرد، ورق آلومینیوم پارس را می توانید در آهن مهام مشاهده کنید.

اطلاعات بیشتر ...

رضا فتحی

کارشناس فروش
09136992210

قیمت ورق

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 50 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 40 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 35 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 30 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 25 اکسینتماس بگیرید
ورق سیاه 20 اکسینتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 40 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 40 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 35 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 35 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 30 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 30 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 25 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 25 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 20 کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 20 کاویانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق آلومینیوم 15تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 12تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 10تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 8تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 7تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 6تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 5تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 4تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 2تماس بگیرید
ورق آلومینیوم 1تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 12 گیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 گیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 گیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق سیاه 12 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 12 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 10 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 8 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 6 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 5 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباتماس بگیرید
ورق سیاه 4 فولاد سباتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق 15 A516 فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق 12 A516 فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق 8 A516 فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق 10 A516 فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق 6 A516 فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق 5 A516 فولاد مبارکهتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
ورق 6 A283تماس بگیرید
ورق 8 A283تماس بگیرید
ورق 10 A283تماس بگیرید
ورق 12 A283تماس بگیرید
ورق 15 A283تماس بگیرید
ورق 5 A283تماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401

ورق فولادی چیست؟

همانگونه از که از اسمش پیداست، ورق فولادی به ورقی گفته می شود که از جنس آهن و فولاد می باشد. ساخت این نوع ورق از طریق نورد اسلب می باشد. ورق های فولادی انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم. نام گذاری ورق های فولادی به نوع تهیه و تولید آن بستگی دارد، ورق های فولادی باید شامل دو استاندارد باشند 1- استاندارد ASTM 2- استاندارد گوس روسیه.

انواع ورقهای فولادی در ایران

همانند اکثر کشورها ورق های متعددی با نام های مختلفی در ایران وجود دارد که با توجه به نوع و شکل ظاهری آنها نام گذاری شده اند. ورق های فولادی از طریق نورد . بر اساس نیروی فشار و کشش بدست می آید.

ورق سیاه، نحوه تولید و کاربرد آن.

شاید بتوان ارزان ترین ورق موجود در بازار را به ورق سیاه نسبت داد. شاید کمی اسم گذاری ها در ورق (در ایران) عجیب باشد با شنیدن اسم ورق سیاه شاید به خودتان بگوید که حتما رنگ سیاهی دارد اما برخلاف نام آن رنگی نقره ای و روشنی دارد. صرفا بدلیل براق و صیقلی نبودن این نوع ورق، نام آن را ورق سیاه می نامند. شمش های فولادی تا دمای بالا (دمای قبل از ذوب شدگی) حرارت داده شده  تا حالت خمیری به خود بگیرد، در مرحله بعد نورد شده و پهن می شود و صاف و مسطح می شود. در این مرحله ورق به شکل مکعب مستطیل با طول بالا در می آید سپس با آب خنک شمش ها را سرد کرده و دوباره وارد مرحله نورد می شود. در طی هر مرحله نورد فاصله های غلتک ها کمتر شده و تا اندازه ضخامت مورد نیاز این عمل ادامه دارد و در نهایت با سر شدن کامل ورق شکل اصلی خود را برای استفاده می گیرد. و در نهایت به شکل رول برای استفاده وارد مرحله بسته بندی می شود. کاربرد ورق سیاه بسیار بالا می باشد. ورق سیاه را میتوان در کشتی سازی، تانکر سازی، لوله های درز دار، پروفیل ها و همچنین در صنعت خودرو سازی مانند بنده خودرو و همچنین ورق کف خودرو و غیره استفاده کرد. قیمت ورق سیاه در بازار ایران را می توان یکی از ارزانترین ها دانست. آهن مهام یکی از بهترین فروشندگان ورق سیاه در سطح کشور می باشد. قیمت ورق سیاه را می توانید در آهن مهام می توانید مشاهده کنید.

ورق روغنی، (ورق نورد سرد)

دلیل نام گذاری این نوع ورق، براق و صیقلی بودن آن است. ورق روغنی از روش نورد سرد تولید می شود و همین امر باعث می شود ورق در نهایت حالت براق و صیقلی به خود بگیرد. ضخامت پایین در کنار کیفیت و مقاومت بالای این ورق دلیل تولید آن است. ورق های روغنی تولید خاصی دارند. ابتدا پس از خنک شدن نورد گرم انجام می شود در مرحله بعدی به اصطلاح اسید شویی می شود و پس از اتمام این مرحله ورق روغن کاری شده و کلاف پیچ می شود. کلاف در دستگاه های نورد سرد قرار می گیرد و نورد می شود. ورق سر وارد می شود و در دمای محیط تولیدی از بیت غلتک ها عبود داده می شود به ضخامت دلخواه می رسد و در آخر ورق دوباره کلاف می شود. کاربردهای ورق روغن می تواند را می توان در تولید لوله ها، ورق پایه برای تولید ورق های گالوانیزه، در محصولات لوازم خانگی مانند اجاق گاز ها، روکش یخچال مشاده کرد.

ورق اسید شویی

از انواع مختلف ورق ها میتوان به ورق اسید شویی نیز اشاره کرد، جایی که ورق بعد از فرایند نورد گرم، برای خنک کردن از طریق پاشیدن آب بروی سطح آن اکسید آهن شکل می گیرد. برای از بین بردن پوسته های اکسید مرحله اسید شویی اعمال می شود. ورق را در مخازن اسید هیدروکلریک قار می دهند و پس از اتمام دوباره کلاف می شود و به مرحله مصرف می رسد. از کاربردهای این نوع ورق می توان به پایه تولید ورق روغنی، شاسی خودروها و ساخت رینگ خودرو، استفاده در صنایع کشاورزی، و همچنین صنعت کشتی سازی اشاره کرد. قیمت ورق اسید شویی را می توانید در آهن مهام نیز مشاهده کنید.

ورق گالوانیزه

عموما ورق های تولید شده ممکن است دچار خوردگی و یا زنگ زدگی بشوند. تولید ورق های مقاوم در برابر زنگ نیز صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل ورق های گالوانیزه برای کم کردن هزینه تولید می شوند. گالوانیزه کردن ورقها بهترین و اقتصادی ترین روش برای ورقها می باشد. ورق روغن وارد وان مذاب شونده و غوطه ور می گردد و نسبت به ضخامت فلز بروی سطح ورق قرار می گیرد. از کاربردهای مهم ورق گالوانیزه می توان به تولید لوله های انتقال آب، مخزن های نگهداری آب، کابینت ها و سقف سوله ها اشاره کرد. همچنین قیمت ورق گالوانیزه در آهن مهام موجود می باشد.

ورق رنگی

از نام این ورق میتوان فهمید که این نوع دارای رنگ های مختلفی می باشد. ورق های رنگی در آلاچیق ها و شیروانی و همچنین محصولات گرمایشی و سرمایشی استفاده زیادی دارند.

ورق آجدار

این نوع ورق ها دارای آج  می باشند که عموما در پله های عابر پیاده و کف اتاق های ماشین های سنگین استفاده می شود.

ورق آلیاژی

همانگونه که از نامش پیداست با ترکیب عناصر فولادی با یکدیگر این ورق تولید می شوند. این نوع ورق ها از تولید کشتی سازی، صنایع هواپیما سازی،  مخازن حمل سوخت، پتروشیمی، صنایع نفتی استفاده بسیار می شود.

ورق استیل

این نوع ورق دارای آلیاژ بسیار عالی می باشد. ضد زنگ بودن، قابل بازیافت و استحکام بسیار بالای این ورق باعث شده که استفاده ورق استیل در صنایع خانگی بیشتر به دیده شود وسایل آشپزخانه (قاشق و چنگال) همچنین در انواع تانکرها استفاده بسیاری از این نوع ورق می شود.

ورقهای متعددی در بازار موجود می باشد که شاید توصیف کردن آنها به تنهایی می تواند چند صفحه بشود. در ادامه با نام و کاربرد سایر ورقها را عنوان می کنیم:

ورق استنلس استیل

موارد استفاده: ساخت لوازم خانگی، استفاده در صنایع خودرو مانند بدنه خودروها، کامیون و صنایع هوایی، صنایع پتروشیمی

ورق آلومینیومی

موارد استفاده: صنعت داروسازی، ساخت لوازم خانگی، مخازن سوخت، حمل و نقل

ورق ضد سایش

موارد استفاده: صنایع معادن، ماشین سازی و صنایع کشاورزی.

ورق پانچ

موارد استفاده: ساخت نیمکت پارک، تجهیزات مربوط به صنایع غذایی همچنین استفاده ورق پانچ در تولید انواع سقف کاذب و پارتیشن ها

ورق قلع اندود

کاربرد و موارد استفاده ورق قلع اندود: بردهای الکترونیکی، قطعات اتوموبیل و همچنین در صنایع غذایی مانند قوطی کنسرو و تولید ماهیتابه و قابلمه

ورق شادولاین

کاربرد ورق شادولاین: پوشش سقف و دیوار سوله، اتاق های فلزی، پارتیشن بندی سالن های بزرگ.

شرکت های تولید کننده ورق های فولادی در ایران:

شرکت های متعددی در ایران ورق های فولادی تولید میکنند، شرکت آهن مهام از تمامی شرکت معتبر تولید کننده ورق های فولادی با قیمتی مناسب می تواند خریدی مطمئن برای شما باشد. لیست قیمت ورق فولاد سبا، فولاد مبارکه، ورق سیاه اکسین، کاویان، تاراز شهرکرد، ورق آلومینیوم پارس را می توانید در آهن مهام مشاهده کنید.

اطلاعات بیشتر ...