سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

محاسبه وزن
کیلوگرم

رضا فتحی

کارشناس فروش
09136992210

قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق A516 فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)محل تحویلواحـدمشاهده
32,500 تومان
29 دی 1401
15
اصفهان
رول
32,500 تومان
29 دی 1401
5
اصفهان
رول
32,500 تومان
29 دی 1401
6
اصفهان
رول
32,500 تومان
29 دی 1401
8
اصفهان
رول
32,500 تومان
29 دی 1401
10
اصفهان
رول
32,500 تومان
29 دی 1401
12
اصفهان
رول

قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)ابعادمحل تحویلواحـدمشاهده
30,300 تومان
4 دی 1401
15
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
3
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
4 دی 1401
4
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
4 دی 1401
5
1.5
اصفهان
رول
29,400 تومان
4 دی 1401
6
1.5
اصفهان
رول
29,400 تومان
4 دی 1401
8
1.5
اصفهان
رول
29,400 تومان
4 دی 1401
10
1.25
اصفهان
رول
29,400 تومان
4 دی 1401
12
1.5
اصفهان
رول

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشنوعضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحدمشاهده
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
2.5
1
تهران
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
5
1.25
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
3
1.5
تهران
رول
23,400 تومان
20 آذر 1401
فابریک
10
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
4
1.5
تهران
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
2.5
1.25
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
5
1.5
تهران
رول
23,400 تومان
20 آذر 1401
فابریک
6
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
6
1.5
تهران
رول
23,400 تومان
20 آذر 1401
فابریک
8
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
8
1.5
تهران
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
2.5
1.5
تهران
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
2
1
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
2.5
1
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
3
1
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
3
1.25
اصفهان
رول
23,400 تومان
20 آذر 1401
فابریک
3
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
4
1
اصفهان
رول
23,400 تومان
20 آذر 1401
فابریک
4
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
فابریک
4
1.25
اصفهان
رول
23,400 تومان
20 آذر 1401
فابریک
5
1.5
اصفهان
رول

قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)ابعادمحل تحویلواحـدمشاهده
33,100 تومان
1 بهمن 1401
2
1
اصفهان
رول
33,100 تومان
1 بهمن 1401
2
1.25
اصفهان
رول
33,100 تومان
1 بهمن 1401
2.5
1
اصفهان
رول
33,500 تومان
1 بهمن 1401
3
1
اصفهان
رول
33,500 تومان
1 بهمن 1401
3
1.25
اصفهان
رول

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشرنگضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
20 دی 1401
قهوه ای
0.5
1.25
اصفهان
رول
53,800 تومان
1 بهمن 1401
قرمز
0.5
1.25
اصفهان
رول
53,800 تومان
1 بهمن 1401
سفید
0.5
1.25
اصفهان
رول
تماس بگیرید
20 آذر 1401
پرتقالی
0.5
1.25
اصفهان
رول
53,800 تومان
1 بهمن 1401
آبی
0.5
1.25
اصفهان
رول

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدمشاهده
43,500 تومان
6 بهمن 1401
0.50
1
38,500 تومان
1 بهمن 1401
0.90
1.25
43,500 تومان
6 بهمن 1401
0.50
1.25
42,300 تومان
6 بهمن 1401
0.60
1
42,300 تومان
6 بهمن 1401
0.60
1.25
42,300 تومان
6 بهمن 1401
0.70
1.25
42,300 تومان
6 بهمن 1401
0.80
1.25
42,700 تومان
6 بهمن 1401
0.90
1
42,700 تومان
6 بهمن 1401
1
1.25
42,700 تومان
6 بهمن 1401
1
1
42,000 تومان
6 بهمن 1401
1.25
1.25
43,400 تومان
6 بهمن 1401
1.5
1
43,400 تومان
6 بهمن 1401
1.5
1.25
42,000 تومان
6 بهمن 1401
2
1
42,000 تومان
6 بهمن 1401
1.25
1
42,300 تومان
6 بهمن 1401
0.70
1
42,300 تومان
6 بهمن 1401
0.80
1

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)ابعاد (m)محل تحویلواحـدمشاهده
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
2.5
1.25
کارخانه
رول ST37
29,800 تومان
6 بهمن 1401
8
1.5*6
اصفهان
شیت
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
5
1.5
کارخانه
رول ST37
29,900 تومان
6 بهمن 1401
6
1.5*6
اصفهان
شیت
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
10
1.5
کارخانه
رول ST37
29,900 تومان
6 بهمن 1401
12
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
12
1.5
کارخانه
رول ST37
29,600 تومان
6 بهمن 1401
8
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
15
1.5
کارخانه
رول ST37
29,800 تومان
6 بهمن 1401
10
1.5*6
اصفهان
شیت
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
2
1
اصفهان
رول
29,900 تومان
6 بهمن 1401
15
1.5
اصفهان
رول
29,700 تومان
6 بهمن 1401
2
1.25
اصفهان
رول
30,100 تومان
6 بهمن 1401
12
1.5*6
اصفهان
شیت
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
2.5
1
اصفهان
رول
29,600 تومان
6 بهمن 1401
10
1.5
اصفهان
رول
29,700 تومان
6 بهمن 1401
1.25
2.25
اصفهان
رول
30,100 تومان
6 بهمن 1401
15
1.5*6
اصفهان
شیت
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
3
1.25
اصفهان
رول
29,700 تومان
6 بهمن 1401
3
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
4
1.25
اصفهان
رول
29,700 تومان
6 بهمن 1401
4
1.5
اصفهان
رول
تماس بگیرید
3 بهمن 1401
5
1.25
اصفهان
رول
29,700 تومان
6 بهمن 1401
5
1.5
اصفهان
شیت
29,700 تومان
6 بهمن 1401
6
1.5
اصفهان
رول

قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان: یکی از محصولاتی که کاربرد گسترده ای در ساخت و ساز و تولیدات صنعتی و مشاغل پایین تر دارد، ورق فولادی است. ورق های فولادی، از جمله محصولاتی می باشد که طی فرایند نورد مسطح تولید می شوند. به طور کلی، روند تولید ورق فولاد به این صورت است که شمش های فولادی در این روش، از میان غلتک هایی عبور کرده که به این فرایند نورد گفته میشود. دمای مناسب برای تولید هر نوع از ورق های فولادی در طی عملیات نورد متفاوت است. این تفاوت دما باعث میشود عملیات نورد به دو صورت نورد گرم و سرد تقسیم بندی شود.
ورق های فولادی پس از تولید به دو صورت ورق رول شده یا ورق شیت دسته بندی و به بازار عرضه میشوند. این نوع از محصولات در کارخانجات فولادی مختلفی تولید می شوند. کارخانه فولاد مبارکه، از جمله مهم ترین کارخانجات در زمینه تولید محصولات فولادی می باشد که امروزه با تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی روز دنیا، انواع مختلف قطعات با کیفیت از جمله ورق های فولادی را در ابعاد، ضخامت و استاندارد های مختلفی تولید و عرضه می کند. ورق فولاد مبارکه یکی از صدها نوع تولیدات فولادی این شرکت است که با آلیاژهای مقاوم، مناسب تهیه و با هزینه مناسبی در دسترس بازار قرار میگیرد. قیمت ورق فولاد مبارکه بسته به نوع فرایند تولید، نوع آلیاژ مصرفی و قیمت روز ورق فولاد متفاوت است.

انواع ورق فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان ورق فولادی است که با اهداف گوناگونی، انواع مختلف از ورق های فولادی را تولید میکند. ورق های فولادی به دسته های مختلفی تقسیم میشوند که هر کدام از آنها شامل زیر مجموعه هایی است که در ویژگی هایشان با هم تفاوت هایی کلی و جزئی دارند. در ادامه مطلب، به طور مختصر در مورد هر یک از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

ورق های رنگی فولاد مبارکه، شامل ورقه هایی با ضخامت 0.5 و 0.6 میلیمتر و در رنگ های آبی، نارنجی، سفید، قرمز و … می باشند. در تولید ورق رنگی از ورق های گالوانیزه استفاده میشود که در مطالب بعدی به آن اشاره خواهیم کرد . در روند تولیدی، این نوع از محصولات فولادی، بعد از چرب زدایی و انجام تصفیه شیمیایی، برای براق کردن و پیوند بهتر لایه های بعدی پولیش و برس کاری میشوند، سپس پوششی ارگانیک بر روی آنها قرار گرفته و ورق های رنگی فولادی را تولید میکنند. بیشترین کاربرد این نوع ورق ها در ساختمان سازی و تولید لوازم خانگی است. این دسته از ورق های فولادی بخاطر برخورداری از ظاهری براق و رنگی برای زیبا سازی محیط، ساخت سوله و انواع سقف کاربرد زیادی داشته و قیمت آن نسبت به مصالح دیگر مناسب تر است. همچنین ورق آبی مبارکه، ورق قرمز مبارکه، ورق سفید مبارکه، ورق پرتقالی مبارکه، ورق قهوه ای مبارکه از دیگر محصولات ورق های رنگی مبارکه می باشند.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

یکی از پرکاربردترین و مهمترین انواع ورق های فولاد مبارکه، ورق سیاه است که در صنایع مختلفی مثل ساختمان سازی، خودرو سازی، تولید ماشین آلات سنگین و سبک، کشتی سازی و دیگر صنایع بزرگ و کوچک نقش عمده ای دارد. برای مثال در زمینه ساختمان سازی برای تولید سوله و شیت هایی که در ساخت درب و پنجره استفاده میشود کاربرد زیادی دارد. در تولید این نوع از ورق های فولادی از عملیات نورد گرم استفاده میشود که دمای مورد نیاز برای این فرایند بین 930 تا 1200 درجه سانتی گراد است که در طی آن ورق ها با ضخامت و سایزهای مختلف بریده، سرد و دسته بندی میشوند. ورق های سیاه در دسته ها و با آلیاژ های مختلفی تولید میشوند که ورق A516، ورقSt37 و ورق St52 از دسته های رایج و موجود در بازار هستند.

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

این نوع از ورق های فولادی که با عنوان ورق نورد سرد نیز شناخته می شوند پایه تولید ورق های گالوانیزه و قلع اندود است. ورقهای روغنی به خلاف ورق های سیاه سطحی براق تر دارند و همانطور که از نامش معلوم است سطح آن پس از سرد شدن روغن کاری میشود تا برای تولید ورق های پوشش دار از آن استفاده گردد. همین ویژگی روغنی بودن این نوع از ورق ها را براق کرده و مقاومتی بیشتر نسبت به خوردگی و ساییدگی به آنها میبخشد.

ضخامت ورق های روغنی فولادی موجود در بازار بین 0.3 الی 3 میلی متر و عرض 1 الی 1.25 متر می باشند که معمولا بصورت رولی در کارخانه فولاد مبارکه تولید و عرضه می شوند. بیشترین کاربرد این نوع از ورق های فولادی علاوه بر تولید ورق های گالوانیزه این است که به دلیل براق بودن و داشتن کیفیت سطحی بیشتر در خودرو سازی و تولید لوازم خانگی استفاده میشوند. این نوع از ورق های فولادی مطابق با استاندارد BS EN 10130، DIN 1623 و در گریدهای ST13 (ورق روغنی نیمه کشش)، ST12 (ورق روغنی معمولی) و ST14 (ورق روغنی فوق کشش) هستند که حروف ST، بیانگر کیفیت ورق است.

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

یکی از انواع ورق های فولاد مبارکه اصفهان، ورق گالوانیزه می باشد که در طی فرایندی به نام گالوانیزاسیون با لایه ای از فلز روی پوشش داده میشود. همین فرایند به ورق های فولادی ویژگی ضد زنگ بودن، قابلیت استفاده در شرایط آب و هوایی مرطوب ومحیط های اسیدی را اضافه میکند. همانطور که بیان شد پایه تولید ورق های گالوانیزه، ورق های روغنی هستند که در بالا به ویژگی های آن اشاره شد. علاوه بر آن این ورق ها در مقایسه با ورق استیل نیز ارزان تر است. علاوه بر این، از دیگر ویژگی های این محصولات، مقاوم بودن آنها دربرابر خوردگی و سایش است که به همین جهت معمولا ساختمان هایی که در معرض عواملی مانند طوفان و باران های شدید هستند نیز با این ورق ها پوشیده می شوند.

ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان

ورق های اسید شویی دسته ای از همان ورق های سیاه هستند که در طی فرایندی به نام اسید شویی سطح چرب ورق ها پاک شده و ظاهریی براق تر پیدا میکنند. ماده مورد استفاده در اسید شویی اسید کلریدریک است. ورق اسید شویی شده ورقه هایی با ضخامت 2 الی 5 میلی متر هستند که در عرض 1 الی 1.25 متر تولید می شوند. این ورق ها دارای استاندارد bs EN 1011 و DIN 1614 و در گریدهای RRStW23، STW22 و StW24 هستند که معمولا در صنایعی مانند صنعت اتومبیل سازی برای ساخت قطعات داخلی بدنه خودرو و ساخت لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرند.

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود فولاد مبارکه، ورقه هایی با پوشش قلع می باشند که ضد زنگ بوده و در برابر فرسایش نیز مقاومت بالایی دارد. ، این محصول، در شرکت فولاد مبارکه، با روش الکترولیت تولید می شوند. به این صورت که ورق فولاد بعد از چرب زدایی با استفاده از آب و اسید، سطح آن با قلع پوشش داده شده و حرارت می بیند. ویژگی های این نوع ورق بخاطر آغشته بودن به فلز قلع، قابلیت لحیم کاری، جوشکاری و انعطاف است که همین خواص باعث استفاده های مختلف این نوع ورق شده. از کاربردهای ورق قلع اندود میتوان به استفاده در صنعت بسته بندی، ساخت وسایل الکترونیکی و تولید لوازم پخت و پز اشاره کرد.

ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود فولاد مبارکه، ورقه هایی با پوشش قلع می باشند که ضد زنگ بوده و در برابر فرسایش نیز مقاومت بالایی دارد. ، این محصول، در شرکت فولاد مبارکه، با روش الکترولیت تولید می شوند. به این صورت که ورق فولاد بعد از چرب زدایی با استفاده از آب و اسید، سطح آن با قلع پوشش داده شده و حرارت می بیند. ویژگی های این نوع ورق بخاطر آغشته بودن به فلز قلع، قابلیت لحیم کاری، جوشکاری و انعطاف است که همین خواص باعث استفاده های مختلف این نوع ورق شده. از کاربردهای ورق قلع اندود میتوان به استفاده در صنعت بسته بندی، ساخت وسایل الکترونیکی و تولید لوازم پخت و پز اشاره کرد.

قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان

به طور کلی، قیمت ورق فولاد مبارکه اصفهان، به عوامل متعددی از جمله ابعاد، ضخامت، رول یا شیت بودن، میزان فرایند ها جهت کنترل کیفیت و همچنین نوع استاندارد آن بستگی دارد که جهت خرید و اطلاعات بیشتر میتوانید با مراجعه به وبسایت شرکت آهن مهام و یا تماس با واحد های فروش این شرکت، از قیمت بروز این محصولات نیز مطلع شوید. شرکت آهن مهام، یکی از برترین شرکت ها در زمینه تولید و فروش انواع محصولات فولادی مانند انواع ورق، میلگرد، تیرآهن و غیره است که آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد. با ما در تماس باشید.

اطلاعات بیشتر ...